ΚΤΙΡΙΑ 2011: ΤΟ STATUS ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ «PASSIVE HOUSE»

ΚΤΙΡΙΑ 2011: ΤΟ STATUS ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ «PASSIVE HOUSE»

19-09-2011

Τα στοιχεία τα οποία κάθε χρόνο ανακοινώνονται από διάφορους έγκυρους φορείς για την κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως απογοητευτικά, την ίδια στιγμή μάλιστα που όλες οι χώρες συνεχώς ανακοινώνουν μέτρα αλλά και δράσεις για την μείωση της κατανάλωσης και την μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση της ενέργειας. Κατά κοινή ομολογία δεν γίνονται ουσιώδεις παρεμβάσεις και φυσικά το πρόβλημα παραμένει και ενισχύεται καθημερινά.

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

22-07-2011

Δυόμιση  και πλέον χρόνια μετά την καταδίκη της Ελλάδας από το ευρωπαϊκό δικαστήριο, λόγω μη συμμόρφωσής της με την Κοινοτική Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων, εφαρμόζεται στην Ελλάδα ο ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων).
 

ΣΚΙΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΣΚΙΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

22-07-2011

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των σκιάσεων σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για σχεδιαστές και υποψήφιους επενδυτές στην Ελλάδα, όσο αυξάνεται ο αριθμός των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες.

ΒΙΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ: ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΒΙΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ: ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

14-07-2011

Το βιομηχανικό κτίριο σχεδιάζεται για να καλύπτει τις απαιτήσεις της βιομηχανικής παραγωγής, για να εξυπηρετεί την προβλεπόμενη λειτουργία του, αλλά και για να μπορεί εν δυνάμει να αποδεχτεί οποιαδήποτε αλλαγή θα απαιτήσουν οι μελλοντικές ανάγκες, χωρίς σπατάλη χρήματος, χρόνου, χώρου και περιβαλλοντικών πόρων.

3rd Party Inspection στις Φ/Β εγκαταστάσεις (Έλεγχος και πιστοποίηση Φ/Β εγκαταστάσεων)

3rd Party Inspection στις Φ/Β εγκαταστάσεις (Έλεγχος και πιστοποίηση Φ/Β εγκαταστάσεων)

11-04-2011

Η συμμόρφωση προϊόντων και υπηρεσιών με συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς αποτελεί τον απαραίτητο συνεκτικό κρίκο εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, και προασπίζει τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου, τόσο σε οικονομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ασφάλειας και υγιεινής.