Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

01-03-2009

Βιοκλιματικό κτίριο, μια φράση που ακούγεται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια. Για πολλούς όμως είναι απλά ένα ακόμη άκουσμα (φράση από την οποία δεν μπορούν να καταλάβουν κάτι) και για άλλους πάλι είναι μια φράση που τους παραπέμπει σε λανθασμένες εικόνες.

Έργο PERCH Παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και θερμότητας για κατοικίες

Έργο PERCH Παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και θερμότητας για κατοικίες

01-03-2009

Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία  2001/77/EC, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να εξασφαλίζουν πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας στους «πράσινους» παραγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών και των μικρών επιχειρήσεων.

Φωτοβολταϊκές τάσεις 2008

Φωτοβολταϊκές τάσεις 2008

01-03-2009

Μεγάλα φωτοβολταϊκά έργα για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος της κατηγορίας µεγαβάττ καθώς και νέες τεχνολογίες και προϊόντα κυριεύουν τον κόσµο.
 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

01-09-2008

Σε μια περίοδο έντονης περιβαλλοντικής κρίσης ... είναι πλέον γνωστό ότι ο τομέας της κατασκευής και ο κτιριακός τομέας συμβάλουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή.

ΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

01-09-2008

Η επιβάρυνση του οικοσυστήματός μας από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σε συνδυασμό με την εξάντληση των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων και ως φυσικό επακόλουθο την ανεξέλεκτη αύξηση των τιμών τους, δεν αφήνουν περιθώρια επιλογών.

ΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

01-09-2008

Τα µπαλκόνια  είναι επεκτάσεις των ανώγειων στεγασµένων χώρων των κτιρίων που προορίζονται να προσφέρουν στους ενοίκους τους γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο περιβάλλον. Μολονότι µπαλκόνια συναντάµε σε κτίρια σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη, η παρουσία τους είναι εντονότερη σε κτίρια στις περιοχές όπου οι περιβαλλοντικές και ιδιαίτερα οι κλιµατολογικές συνθήκες είναι ήπιες για µεγάλες περιόδους του έτους.
 

ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

01-09-2008

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι ένα μέσο παραγωγής καθαρής και περιβαλλοντικά φιλικής ενέργειας. Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις είναι διακριτικές και προσαρμόζονται εύκολα στο περιβάλλον.

>> ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

>> ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

01-06-2008

Ο τοµέας της δόµησης εξελίχθηκε ιστορικά µε κύριο γνώµονα την ανάγκη των
ανθρώπων για προστασία από τις αντίξοες κλιµατικές συνθήκες. Η προσαρµογή των κτιρίων στις
κλιµατικές συνθήκες χαρακτήρισε για πολλούς αιώνες την δοµική δραστηριότητα και πραγµατοποιήθηκε µε
µέσα και υλικά που εξελίχθηκαν από απλά σε σύνθετα και περισσότερο δαπανηρά.

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

01-06-2008

Πριν ακόµη εµφανιστεί αρχικά η τεχνολογία ψύξης, οι άνθρωποι προκειµένου να
δροσίσουν τους χώρους στους οποίους κατοικούσαν χρησιµοποιούσαν φυσικές
µεθόδους. Μέσω των ανοιγµάτων των παραθύρων επιτρέποντας τον αέρα να διαπερνά στο εσωτερικό των
κατοικιών, µέσω του νερού που εξατµίζονταν από τα δέντρα και τις πηγές καθώς επίσης και µέσω της
πέτρας που χρησιµοποιούσαν σε µεγάλες ποσότητες έτσι ώστε να απορροφούν την πρωινή θερµότητα.