ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

01-09-2009

Η εταιρία REHAU, ιδρύθηκε στην πόλη REHAU της πρώην Δυτικής Γερμανίας το 1948 και από τότε ειδικεύεται στην κατασκευή πολυμερών υλικών, τα οποία φτάνουν τον αριθμό των 40.000 διαφορετικών προϊόντων.

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

01-06-2009

Η γεωθερμία που αξιοποιείται στον κτιριακό τομέα είναι η αποκαλούμενη «αβαθής» που είναι εύκολα αξιοποιήσιμη με πολύ απλό τρόπο, ενώ είναι μία πηγή ενέργειας ανεξάντλητη, καθαρή, παρούσα σε κάθε γεωγραφικό σημείο και φυσικά δωρεάν. Αξιοποιεί τη σταθερή θερμοκρασία του εδάφους σε βάθος της τάξης των 2 μέτρων μόλις.

Αρχιτεκτονικά κριτήρια ενσωμάτωσης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κελύφη κτιρίων

Αρχιτεκτονικά κριτήρια ενσωμάτωσης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κελύφη κτιρίων

01-06-2009

Η ανάγκη για ορθολογική χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων γενικότερα επιβάλει νέα δεδομένα στο σχεδιασμό και την κατασκευή των κτιριακών κελυφών. Πολλές χώρες προσπαθούν να θέσουν νέους όρους δόμησης με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση των ενεργειακών αποθεμάτων. 

Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

01-03-2009

Βιοκλιματικό κτίριο, μια φράση που ακούγεται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια. Για πολλούς όμως είναι απλά ένα ακόμη άκουσμα (φράση από την οποία δεν μπορούν να καταλάβουν κάτι) και για άλλους πάλι είναι μια φράση που τους παραπέμπει σε λανθασμένες εικόνες.

Έργο PERCH Παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και θερμότητας για κατοικίες

Έργο PERCH Παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και θερμότητας για κατοικίες

01-03-2009

Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία  2001/77/EC, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να εξασφαλίζουν πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας στους «πράσινους» παραγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών και των μικρών επιχειρήσεων.

Φωτοβολταϊκές τάσεις 2008

Φωτοβολταϊκές τάσεις 2008

01-03-2009

Μεγάλα φωτοβολταϊκά έργα για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος της κατηγορίας µεγαβάττ καθώς και νέες τεχνολογίες και προϊόντα κυριεύουν τον κόσµο.
 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

01-09-2008

Σε μια περίοδο έντονης περιβαλλοντικής κρίσης ... είναι πλέον γνωστό ότι ο τομέας της κατασκευής και ο κτιριακός τομέας συμβάλουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή.

ΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

01-09-2008

Η επιβάρυνση του οικοσυστήματός μας από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σε συνδυασμό με την εξάντληση των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων και ως φυσικό επακόλουθο την ανεξέλεκτη αύξηση των τιμών τους, δεν αφήνουν περιθώρια επιλογών.