Κατασκευές και 4η Βιομηχανική Επανάσταση

Κατασκευές και 4η Βιομηχανική Επανάσταση

15-01-2020

Το «ΔΙΚΤΥΟ για τη ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ στην Ελλάδα και την Ευρώπη» μετά την έκδοση της Ανάλυσης για τις «Κατασκευές στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση» παρουσιάζει Ειδικό Αφιέρωμα με την συμμετοχή επιστημόνων και επαγγελματιών του κλάδου των κατασκευών.

Ξεκινά το έργο ΕΕ Horizon 2020 SENSEI για νέα μοντέλα υπηρεσιών ενεργειακής εξοικονόμησης

Ξεκινά το έργο ΕΕ Horizon 2020 SENSEI για νέα μοντέλα υπηρεσιών ενεργειακής εξοικονόμησης

27-12-2019

Το Institute for European Energy and Climate Policy (www.ieecp.org) μέσω του Β. Οικονόμου και Φ. Αναγνωστόπουλου συντονίζουν το νέο Ευρωπαϊκό έργο Horizon 2020 SENSEI (Ευφυείς ενεργειακές υπηρεσίες για την Ενσωμάτωση των πολλαπλών πλεονεκτημάτων από τη βελτίωση της ενέργειας αποδοτικότητας στα κτίρια στην Ευρώπη – https://senseih2020.eu/).

Η ενεργειακή απόδοση προαπαιτούμενο για όλα τα κτίρια από το νέο έτος

Η ενεργειακή απόδοση προαπαιτούμενο για όλα τα κτίρια από το νέο έτος

23-12-2019

Από το νέο έτος για κάθε οικοδομική άδεια που θα εκδίδεται, πρέπει να συνυποβάλλεται και Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, η οποία να τεκμηριώνει ότι το κτίριο πληροί όλες τις προδιαγραφές και απαιτήσεις ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί ως σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

Έκρηξη νέων οικοδομών στην Αττική τον Σεπτέμβριο

Έκρηξη νέων οικοδομών στην Αττική τον Σεπτέμβριο

13-12-2019

Εκτίναξη του όγκου των οικοδομικών αδειών στην περιοχή της Αττικής καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, καθώς μεγάλος αριθμός κατασκευαστικών εταιρειών έχει ξεκινήσει να επαναδραστηριοποιείται στην αγορά κατοικίας, κυρίως λόγω της υψηλής ζήτησης αγοραστών από το εξωτερικό και δευτερευόντως ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης κινητικότητας και από κάποιους Έλληνες αγοραστές.