ΚΕΝΑΚ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΕΝΑΚ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

11-04-2011

Ο Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων, γνωστός και ως ΚΕΝΑΚ, είναι εδώ και περίπου δέκα μήνες γεγονός. Κι όμως πέρασαν πάνω από τριάντα χρόνια έως ότου η ελληνική Πολιτεία αποτολμήσει τη σύνταξή του. Το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα ο κλάδος των κατασκευών… βολευόταν με τον εδώ και δεκαετίες ξεπερασμένο ΚΘΚ (Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων), του 1979. 

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

17-02-2011

Το "φυτεμένο δώμα" αποτελεί τύπο "πράσινης στέγης" και ορίζεται ως η οριζόντια επιστέγαση κτιρίου που σε ένα μέρος ή στο σύνολο της επιφάνειάς της καλύπτεται με χώμα στο οποίο αναπτύσσονται φυτά.
 

 

ΓΕΩΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

ΓΕΩΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

17-02-2011

Ένα κλειστό γεωθερμικό σύστημα απαρτίζεται από 3 βασικά τμήματα: το κύκλωμα του γεωσυλλέκτη, μία ή περισσότερες γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και το δίκτυο διανομής θέρμανσης/ψύξης εντός του χώρου, δηλαδή τις μονάδες θέρμανσης και ψύξης. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ - ΛΕΒΗΤΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ - ΛΕΒΗΤΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

17-02-2011

Σύμφωνα με τις οικονομικές συνθήκες όπως αυτές διαμορφώνονται παγκοσμίως, κύριο μέλημα τόσο των ιδιωτών (νοικοκυριά) όσο και των επαγγελματιών είναι η μείωση κατά το δυνατόν των λειτουργικών εξόδων.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

17-02-2011

Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα, ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού της γης ζει σε αστικά κέντρα και είναι πλέον αναμφισβήτητη ανάγκη η αναβάθμιση της ζωής στην πόλη και η επαφή των κατοίκων της με τη φύση. Έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διάφορες προτάσεις και λύσεις σε σχέση με την καθημερινή ποιότητα ζωής στην πόλη όμως είναι πλέον καιρός για άμεσες δράσεις.

Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

17-02-2011

Η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, από όλα τα κτίρια του τριτογενή τομέα,  αποτελεί βασικό άξονα για την προστασία του περιβάλλοντος σε όλο τον τεχνολογικά ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο. Η αποτελεσματικότερη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας οδηγεί σε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, βασικό παράγοντα δημιουργίας του φαινομένου του θερμοκηπίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

01-12-2010

Η επένδυση σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του Έλληνα της οικονομικής κρίσης. Κι όχι άδικα. Τα βασικά κίνητρα κινούνται σε δύο κύριες κατευθύνσεις ακολουθώντας, άλλωστε, και τις ανάγκες της εποχής:  ενίσχυση εισοδήματος και στήριξη οικολογική συμπεριφορά.
 

ΒΙΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ

ΒΙΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ

01-12-2010

Βιομάζα είναι κάθε οργανικό υλικό προερχόμενο απο την φύση, απο το οποίο παράγονται οικοδομικά υλικά, ενέργεια, χημικά προϊόντα, υλικά υφαντουργίας και πλήθος άλλα υλικά τα οποία συναντάμε στην καθημερινότητά μας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

01-12-2010

Υλικά αλλαγής φάσης - ή PCMs, όπως είναι διεθνώς γνωστά (από τα αρχικά Phase Change Materials) - ονομάζονται τα υλικά που προσφέρονται για αξιοποίηση της λανθάνουσας θερμότητας που αποθηκεύουν ή αποδίδουν κατά την αλλαγή φάσης τους (δηλαδή, κατά τη μεταβολή από στερεό σε υγρό ή από υγρό σε αέριο και αντίστροφα).