ECON -Economy, ecology, construction
ΑΡΘΡΑ

ΟΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

11-04-2011

Το ερώτημα που μέχρι πρότινος κυριαρχούσε ήταν με ποιόν τρόπο μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα υπό κατασκευή κτίριο. Τώρα με την κρίση στην κατασκευή νέων κτιρίων και με την επικείμενη εκτόξευση των τιμών των καυσίμων το ερώτημα που τίθεται αγωνιωδώς είναι εάν μπορεί, με ποιόν τρόπο και εάν συμφέρει να αντικαταστήσει, ένα νέο γεωθερμικό σύστημα, το παλιό συμβατικό σύστημα θέρμανσης στα υφιστάμενα κτίρια.

Τρόπος λειτουργίας
Η κατανόηση της λειτουργίας των αντλιών θερμότητας προϋποθέτει τη γνώση των βασικών κανόνων της θερμοδυναμικής. Ωστόσο τα αποτελέσματα της λειτουργίας ενός απλού ψυγείου είναι γνωστά και αδιαμφισβήτητα από όλους. Το ψυγείο αφαιρεί την θερμότητα των τροφίμων για να τα ψύξει, μεταφέροντας την στο πίσω μέρος του, στη μαύρη σχάρα όπου αποβάλλεται αυτή η θερμότητα των τροφίμων. Με τον ίδιο τρόπο το γεωθερμικό σύστημα «κλέβει» την θερμότητα του εδάφους και την μεταφέρει μέσα στο κτίριο.Το σύστημα αποτελείται από τρία μέρη το μέρος του εδάφους (γεωεναλλάκτης), το «ψυγείο» (γεωθερμική αντλία θερμότητας) και το εσωτερικό σύστημα διανομής στο κτίριο (ενδοδαπέδια, fan coil, ζεστά νερά χρήσης κτλ)
Τρόποι εφαρμογής
Η εναλλαγή της θερμότητας με το έδαφος γίνεται με διάφορες παραλλαγές και κάθε φορά σε προσαρμογή με το κάθε οικόπεδο και κτίριο, οι κυρίαρχες είναι οι ακόλουθες.

Κλειστό Κατακόρυφο.
Αναπτύσσεται ένα κλειστό κύκλωμα σωληνώσεων εντός κατακόρυφων γεωτρήσεων συνήθως 100m έκαστη. Για κάθε 100m2 κατοικίας ενδεικτικά αναφέρεται ότι απαιτείται σε κάτοψη οικόπεδο περίπου 15m2 για την κατασκευή των γεωτρήσεων. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος ακάλυπτος χώρος οι γεωτρήσεις θα πρέπει να προβλεφθούν να γίνουν πριν την κατασκευή του κτιρίου.
 
Κλειστό Οριζόντιο.
Αναπτύσσεται ένα κλειστό κύκλωμα σωληνώσεων σε βάθος 1 έως 2m εκτός του περιγράμματος του κτιρίου, και σε ελεύθερο μελλοντικά χώρο από δέντρα και υπερκείμενες κατασκευές. Συστήνεται να εφαρμόζεται σε μονοκατοικίες σε μεγάλα οικόπεδα εκτός σχεδίου δόμησης.
 


Ανοικτό Κύκλωμα.
Στο ανοικτό κύκλωμα η απορρόφηση της θερμότητας δεν γίνεται από το δίκτυο σωληνώσεων που έρχεται σε επαφή με το έδαφος αλλά απευθείας από τα υπόγεια νερά τα οποία αντλούνται έως το μηχανοστάσιο και την αντλία θερμότητας. Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία το σύνολο της ποσότητας του νερού πρέπει να επανεισαχθεί στον αρχικό υδροφόρο. Το ανοικτό κύκλωμα αποτελεί την οικονομικότερη επιλογή στις περιπτώσεις όπου το νερό έχει βάθος άντλησης μικρότερο από 50m και είναι εξασφαλισμένη η αδιάλειπτη παροχή του σε όλες τις περιόδους του έτους. Για κάθε 100m2 κτιρίου απαιτείται εξασφαλισμένη παροχή νερού περίπου 1m3/h.

Πλεονεκτήματα


Υψηλός και σταθερός συντελεστής απόδοσης.
Οι κατάλληλα σχεδιασμένες γεωθερμικές αντλίες θερμότητας  εξασφαλίζουν λειτουργία με  πολύ υψηλότερη απόδοση και οικονομία από τα συμβατικά κλιματιστικά και καυστήρες. Οι μικρές σχετικά διαφορές θερμοκρασίας ανάμεσα στο κύκλωμα νερού του εδάφους και του ψυκτικού υγρού επιτρέπουν την αποδοτικότερη και πιο σταθερή λειτουργία του εξοπλισμού.

Απλά συστήματα ελέγχου και εξοπλισμός.
Δεν απαιτούνται σύνθετα συστήματα έλεγχου για να διατηρήσουν την άνεση και την αποδοτικότητα ακόμη και σε συνθήκες μερικού φορτίου. Ιδιαίτερα ακριβά συστήματα ελέγχου δεν συνίστανται. Κάθε κτιριακή ζώνη μπορεί να εξυπηρετείται από ανεξάρτητη αντλία θερμότητας η οποία ελέγχεται τοπικά.  Τα πολύπλοκα μηχανήματα γενικά είναι ακριβότερα και πιο σύνθετα.
Χαμηλό κόστος συντήρησης
Τα γεωθερμικά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς υπαίθριο  εξοπλισμό, κατά συνέπεια, φθορά και διάβρωση δεν είναι συνηθισμένα προβλήματα.  Όλος ο εξοπλισμός των αντλιών θερμότητας είναι στεγασμένος. Ο εξοπλισμός δεν καταπονείται στις υψηλές και χαμηλές  πιέσεις των ψυκτικών, όπως στα συμβατικά κλιματιστικά.

Δεν απαιτούνται βοηθητικά συστήματα
Η δυνατότητες των γεωθερμικών συστημάτων σχεδόν πάντα ικανοποιούν τις απαιτήσεις θέρμανσης και ψύξης σε κάθε κτιριακή ζώνη. Η θέρμανση ή η ψύξη ενεργοποιούνται εύκολα με την αντιστροφή της εσωτερικής βάνας από το θερμοστάτη.  Επειδή δεν αντιμετωπίζονται ακραίες θερμοκρασίες αέρα όπως για παράδειγμα με τα συμβατικά κλιματιστικά την περίοδο του χειμώνα δεν απαιτούνται επικουρικά ή παράλληλα συστήματα θέρμανσης. Δεν αντιμετωπίζονται θέματα πυρασφάλειας.

Φθηνό ζεστό νερό χρήσης
Υπάρχει η δυνατότητα με έναν πρόσθετο μικρό εναλλάκτη στο συμπιεστή της αντλίας θερμότητας να θερμαίνεται ζεστό νερό χρήσης, το οποίο μάλιστα κατά την θερινή περίοδο παρέχεται δωρεάν.

Απουσία εξωτερικών μονάδων
Τα περισσότερα γεωθερμικά συστήματα δεν απαιτούν υπαίθριο εξοπλισμό. Αυτό ελευθερώνει χώρο για άλλες χρήσεις και καταργεί τα προβλήματα ασφάλειας και πιθανής ζημίας που μπορούν να εμφανιστούν με το συμβατικό υπαίθριο εξοπλισμό. Επίσης οι εσωτερικές αντλίες θερμότητας είναι συνήθως πιο προσβάσιμες για συντήρηση.

Ενιαία Μονάδα
Οι αντλίες θερμότητας νερού-αέρα και νερού-νερού είναι αυτόνομα συστήματα, γεγονός που μειώνει τις πιθανότητες διαρροής ψυκτικών ουσιών και βλαβών σε αντίθεση με τα συμβατικά κλιματιστικά που αποτελούνται από δύο μονάδες (εσωτερική και εξωτερική). Οι αυτόνομες μονάδες απαιτούν επίσης το 20% έως 70% της ποσότητας των ψυκτικών ουσιών του συμβατικού εξοπλισμού.

Περιβαλλοντικά φιλικά συστήματα
Σε έκθεσή της, η Αμερικάνικη υπηρεσία προστασίας περιβάλλοντος (U.S. EPA- Environmental Protection Agency), χαρακτηρίζει τα γεωθερμικά συστήματα κλιματισμού αυτά με τις χαμηλότερες εκπομπές CO2 όλων των τεχνολογιών που αναλύονται, και αυτά  με τις χαμηλότερες γενικά περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις. Η αυξημένη αποδοτικότητα ενός καλά σχεδιασμένου και εγκατεστημένου συστήματος μειώνει το ποσό ενεργειακής κατανάλωσης που απαιτείται, με συνέπεια την μείωση των ρυπογόνων εκπομπών.

Υψηλή απόσβεση
Παρά το μεγαλύτερο αρχικό κόστος, τα συστήματα GSHPs έχουν τρία χαρακτηριστικά που τα κάνουν να ξεχωρίζουν όταν συγκριθούν στη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού (LCC life-cycle cost analysis)
Χαμηλή κατανάλωση - Μικρό κόστος συντήρησης - Μεγάλη διάρκεια ζωής

Μειονεκτήματα


Υψηλό αρχικό κόστος
Για οικιακή χρήση το αρχικό κόστος εγκατάστασης είναι περίπου το διπλάσιο από τα συμβατικά συστήματα.
Για εμπορικές εφαρμογές τα τιμολόγια είναι συγκρίσιμα.

Η απόδοση εξαρτάται από τον γεωεναλλάκτη και τον εξοπλισμό
Πολύ συχνά  επικρατεί η εντύπωση ότι επειδή το σύστημα είναι "γεωθερμικό" πρέπει να είναι και το καλύτερο. Τεχνικοί χωρίς μεγάλη εμπειρία προτείνουν υψηλού κόστους εξοπλισμό και αναμένουν ότι θα  λειτουργήσει με καλή απόδοση ανεξάρτητα από την ποιότητα σχεδιασμού και εγκατάστασης. Μια άλλη κοινή πρακτική είναι όταν εμφανίζονται υψηλές δαπάνες γεωεναλλάκτη να μειώνεται το συνολικό κόστος με αντλίες θερμότητας κατωτέρας ποιότητας.

Περιορισμένος αριθμός πιστοποιημένων μελετητών και πιστοποιημένων εγκαταστατών
Οι μελετητές συστημάτων θέρμανσης και ψύξης είναι εγκλωβισμένοι στη μείωση του προϋπολογισμού κατασκευής, στην ανάγκη για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα και ακόμη περισσότερο με τις κάθε είδους ευθύνες. Συχνά το τελευταίο πράγμα που θέλουν να κάνουν είναι να δοκιμάσουν κάτι "νέο". Αυτό ενισχύεται ιδιαίτερα εάν πρέπει να αφιερώσουν πολύ χρόνο στην εκμάθηση σχεδιασμού γεωθερμικών συστημάτων.
Επίσης η επένδυση σε χρόνο και εξοπλισμό για έναν εγκαταστάτη είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Στη παρούσα φάση γίνεται προσπάθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καθοριστούν ενιαίοι κανονισμοί εφαρμογής των συστημάτων και μηχανισμοί πιστοποίησης της διαδικασίας αλλά και των ανθρώπων που μετέχουν σε αυτή από το επίπεδο της μελέτης έως την εγκατάσταση. Αντίθετα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν εκπονηθεί προδιαγραφές εφαρμογής και έχει αναπτυχθεί σύστημα πιστοποίησης των εμπλεκομένων εδώ και πολλά χρόνια.
Εφαρμογή Γεωθερμικών Συστημάτων σε υφιστάμενα κτίρια.
Κατ’ αρχήν πρέπει να ελεγχθεί η τεχνική αρτιότητα της λύσης. Η ανάπτυξη του γεωεναλλάκτη απαιτεί τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν στους τρόπους εφαρμογής. Εάν δεν υπάρχουν οι δυνατότητες κατασκευής του γεωεναλλάκτη συνήθως λόγω έλλειψης χώρου ή ιδιοκτησιακών θεμάτων τότε εγκαταλείπεται η λύση του γεωθερμικού συστήματος χωρίς περαιτέρω επίπονη διερεύνηση.
Στη συνέχεια εξετάζεται ο τρόπος διασύνδεσης της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας με το υφιστάμενο σύστημα. Τονίζεται ότι για να λειτουργήσουν αποδοτικά οι αντλίες θερμότητας το σύστημα διανομής θα πρέπει να είναι ή να μετατραπεί σε χαμηλών θερμοκρασιών δηλαδή τουλάχιστον κάτω από 45ºC θερμοκρασία νερού στην προσαγωγή. Δηλαδή οι αντλίες θερμότητας συνεργάζονται αποδοτικά με ενδοδαπέδια συστήματα και με συστήματα fan coil και μεγάλων κλιματιστικών μονάδων αλλά θα πρέπει να γίνουν μετατροπές στα κλασσικά συστήματα καλοριφέρ. Σε κάθε περίπτωση η τελική πρόταση θα πρέπει να εκπονηθεί από μηχανολόγο με ιδιαίτερη εξοικείωση σε θέματα θερμικών απωλειών, ενεργειακής απόδοσης, τριβών στα συστήματα διανομής και θερμικής απόδοσης των συστημάτων για να διασφαλιστεί η επιτυχία της επένδυσης.

Σημαντικότατη παράμετρο για την επιλογή της επένδυσης αποτελεί και προϋπάρχουσα θερμική θωράκιση του κτιρίου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε μία κατοικία η οποία ξεπερνάει τα 1.000lt/έτος για κάθε 100τμ επιφάνειας, θα πρέπει πρώτα να εκτιμηθεί η αναγκαιότητα παρεμβάσεων σε θέματα μονώσεων και κουφωμάτων και ύστερα η εφαρμογή ενός γεωθερμικού συστήματος. Τα σωστά θερμομονωμένα κτίρια απαιτούν μικρότερα και οικονομικότερα συστήματα για την κάλυψη των θερμικών και ψυκτικών αναγκών τους.

Συμπερασματικά, στο παράδειγμα μίας μονοκατοικίας των 250τμ στην οποία προϋπάρχει σύστημα ενδοδαπεδίου θέρμανσης και η οποία θα δαπανά από το επόμενο έτος περίπου 4.000€ για πετρέλαιο 3.000lt, προτείνεται εάν υπάρχει έστω και ένα μικρό προκήπιο, η εγκατάσταση ενός κλειστού κατακόρυφου συστήματος κόστους περίπου 25.000€. Με ετήσια οικονομία της τάξης των 3.000€ ανά έτος η απόσβεση του συστήματος θα επέλθει σε 9 έτη περίπου. Επομένως αποτελεί ελκυστική επένδυση και μακροπρόθεσμα την βέλτιστη επιλογή για ένα κτίριο χωρίς να συνυπολογιστούν και όλα τα υπόλοιπα οφέλη σε επίπεδο περιβαλλοντικό και διαβίωσης.
 

Χρήστος Μπουσγολίτης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
Certified Geoexchange Designer (IGSHPA)

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή