ECON -Economy, ecology, construction
ΑΡΘΡΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

17-11-2011

Η λειτουργία σήμερα μιας σύγχρονης μονάδος παραγωγής ενέργειας απαιτεί περισσότερο από ποτέ την ουσιαστική παρακολούθηση εκείνων των παραμέτρων που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία και εποπτική παρακολούθηση της. Τα συστήματα ελέγχου που ενσωματώνονται στους μετατροπείς ενέργειας ενώ προσφέρουν ικανοποιητική παρακολούθηση της λειτουργίας αυτών και ελέγχο της παραγόμενης ενέργειας δεν είναι ικανά να παρακολουθήσουν τις γενικότερες συνθήκες λειτουργίες και να δώσουν στον επενδυτή την επιθυμητή εικόνα για την κατάσταση της επένδυσης του.

Σήμερα ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου Φ/Β εγκατάστασης πρέπει εποπτεύει και ελέγχει αδιάκοπα τον εξοπλισμό της Φ/Β εγκατάστασης με σκοπό:

 • την αναγνώριση σφαλμάτων λειτουργίας,
 • Εντοπισμό καταστάσεων συναγερμού,
 • Καταγραφή παραμέτρων που επηρεάζουν την απόδοση της μονάδος,
 • Υπολογισμό της ηλιοφάνειας για δυναμική διακρίβωση της παραγωγικής

ικανότητας ως προς τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή

 • Οπτική εικόνα αν είναι εφικτό και εντοπισμό καταστάσεων παραβίασης της περίμετρου της εγκατάστασης,
 • συλλογή και καταγραφή στατιστικών στοιχείων
 • παραγωγή συγκεντρωτικών αναφορών απόδοσης.
 • Αμφίδρομη Επικοινωνία με σταθμούς ελέγχου
 • Τήρηση αντιγράφων ασφάλειας

Τα προτεινόμενα συστήματα προσφέρουν:

 • Αυτόνομη λειτουργία της Φ/Β εγκατάστασης χωρίς εξωτερική επέμβαση παρά μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο.
 • Κεντρική διαχείριση μέσω διαδίκτυου και παρακολούθηση της Φ/Β εγκατάστασης
 • Αναγνώριση και διαχείριση καταστάσεων συναγερμού
 • Επεξεργασία και συνδυασμένη αξιολόγηση των συναγερμών και όλων των στοιχείων μέτρησης της Φ/Β εγκατάστασης από έξυπνο λογισμικό ώστε να αναγνωρίζονται τα πιθανά προβλήματα λειτουργίας και να παραβλέπονται τυχαία γεγονότα
 • Άμεση ενημέρωση λίστας αποδεκτών για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη στην εγκατάσταση ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος που κάποιο τμήμα του εξοπλισμού είναι εκτός λειτουργίας. (Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων email/SMS σε περίπτωση επειγόντων συναγερμών).
 • Περιοδική εκτέλεση προληπτικών διαδικασιών ελέγχου του εξοπλισμού της Φ/Β εγκατάστασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αντίστοιχων κατασκευαστών.
 • Μέτρηση της απόδοσης του εξοπλισμού μερικά και συνολικά.
 • Μέτρηση, Παρακολούθηση, καταγραφή, διατήρηση ιστορικών στοιχείων και αυτόματη δημιουργία αναφορών για την εποπτευόμενη Φ/Β εγκατάσταση.
 • Ελεγχόμενη πρόσβαση στην εγκατάσταση και καταγραφή των ατόμων που εισέρχονται στο χώρο
 • Ασφαλής και κρυπτογραφημένη επικοινωνία μεταξύ κέντρου ελέγχου και Φ/Β εγκατάστασης για αποφυγή υποκλοπών (απαραίτητο στην περίπτωση που χρησιμοποιείται 3G/GPRS σύνδεση).
 • Επαύξηση της ασφάλεια της εγκατάστασης με χρήση καμερών εξωτερικού χώρου/νυκτός αλλά και εσωτερικού.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα.

 • Παράλληλη Μέτρηση και Παρακολούθηση και μέτρηση όλων των παραμέτρων της ενέργειας που δίνεται στο δίκτυο της ΔΕΗ όπως τάση, ένταση, συχνότητα, ισχύς, ενέργεια, και συνημίτονο φάσης
 • Μέτρηση των ειδικών συνθηκών ηλιοφάνειας που επικρατούν στην περιοχή και ανεξάρτητος υπολογισμός της θεωρητικής παραγόμενης ενέργειας
 • Παρακολούθηση των καταγραφικών των inverters της εγκατάστασης. Όλα τα στοιχεία ελέγχου και οι παράμετροι των inverters ελέγχονται από κατάλληλο λογισμικό και μεταφέρονται στον υπολογιστή διαχείρισης. Τα στοιχεία ελέγχου που υποστηρίζονται περιλαμβάνουν όλες τις παραμέτρους του ρεύματος στην είσοδο (DC) και στην έξοδο (AC) του inverter, καθώς και όλες οι καταστάσεις λειτουργίας ή σφάλματα που δίνει ο inverter στην έξοδο του.
 • Η μέτρηση των παραμέτρων γίνεται στην χαμηλή τάση.
 • Μέτρηση και Παρακολούθηση της ποσότητας και της αξίας της ενέργειας που δίνεται στο δημόσιο δίκτυο. Από αυτά τα στοιχεία συνάγεται η ποσοτική και οικονομική απόδοση της εγκατάστασης, η οποία μπορεί να συγκριθεί με τα αναμενόμενα
 • Μετρήσεις από αισθητήρια στοιχεία όπως εξωτερικής θερμοκρασίας, φωτός, υγρασίας, ηλιακής ακτινοβολίας και θερμοκρασίας πλαισίων. Οι μετρούμενες ενδείξεις και τα στατιστικά τους αποστέλονται στο διαδίκτυο και παρουσιάζονται γραφικά.
 • Έλεγχος του πίνακα εξοπλισμού (shelter) της εγκατάστασης.
 • Κατανάλωση ρεύματος
 • Μέτρηση και παρακολούθηση της εσωτερικής θερμοκρασίας
 • Ανίχνευση πλημμύρας
 • Πυρανίχνευση
 • Αναγνώριση καταστάσεων συναγερμού από τις παραμέτρους που λαμβάνονται συνεχώς από όλη την εγκατάσταση και για κάθε λειτουργία.
 • Σύστημα ασφαλείας, ενοποιημένο με το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της Φ/Β εγκατάστασης που προσφέρει:
 • Δυνατότητα εγκατάστασης αισθητήρων επαφής και ανιχνευτών κίνησης παθητικών υπερύθρων για περιμετρική κάλυψη του οικοπέδου
 • Έγχρωμες κάμερες υψηλής ευκρίνειας, day/night, Η εικόνα από τις κάμερες καταγράφεται τοπικά, ενώ είναι απομακρυσμένα μέσω του διαδικτύου.
 • Δυνατότητα συνδυασμού ανίχνευσης κίνησης από τις κάμερες και άλλων  συστημάτων όπως ανιχνευτές κίνησης παθητικών υπερύθρων, για την επιβεβαίωση εισβολής στον χώρο της εγκατάστασης.
 • Φωτεινός και Ηχητικός Συναγερμός ώστε με την ανίχνευση εισβολέα, ενεργοποιείται ο συναγερμός Απομακρυσμένη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συναγερμού
 • Αναλυτικά στατιστικά, γραφικές παραστάσεις και αναφορές για το σύνολο των παραμέτρων που ελέγχονται από το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου και επιδέχονται τέτοια επεξεργασία.
 • Αναφορές κατάστασης (status) όλων των Η/Μ εξαρτημάτων που ελέγχονται από τον υποσύστημα ελέγχου Φ/Β εγκατάστασης

Τα περιγραφόμενα αποτελούν ενδεικτική βασική περιγραφή δυνατότητων της λύσης που προτείνει και εγκαθιστά η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ και οι συνεργάτες της. Ακριβής προσδιορισμός των ειδικών παραμέτρων γίνεται εφόσον αποσταλούν οι τύποι των Inverters και το τοπογραφικό της εγκατάστασης.

 

Χρήστος Γιορδαμλής
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Διευθύνων Σύμβουλος
Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή