ECON -Economy, ecology, construction
ΑΡΘΡΑ

Οι επενδύσεις στην πρώτη γραμμή

27-01-2020

Η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα μετά από μια δεκαετία κρίσης, αβεβαιότητας και αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, και πλέον βρίσκεται στο προσκήνιο ως παράδειγμα επιτυχημένης ανάκαμψης. Η Ελλάδα αλλάζει προφίλ διεθνώς και καθίσταται χώρα με σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, τόσο για το εγχώριο επιχειρείν όσο και για ξένους επενδυτές. 

Στην έναρξη αυτής της νέας αναπτυξιακής εποχής, η οικονομία αναζητά την «ατμομηχανή» που θα δημιουργήσει νέο εθνικό πλούτο, την ισχυροποίηση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας μας ως επενδυτικού κόμβου και την τόνωση της απασχόλησης, καθώς ένα από τα μεγάλα στοιχήματα είναι να σταματήσει η «αιμορραγία» του brain drain. 

Η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στον κομβικό κλάδο των υποδομών, παράλληλα με την επιβίβαση της χώρας και των επιχειρήσεων στο τρένο της ψηφιακής τεχνολογίας είναι δύο βασικοί πυλώνες που στο μέλλον θα αλληλεπιδρούν και θα αλληλοσυμπληρώνονται καθοριστικά. Η προσέλκυση επενδύσεων συνιστά έναν από τους κυρίαρχους καταλύτες που θα προσδώσει στην ελληνική οικονομία την αναγκαία ώθηση, ώστε να εδραιωθεί μεσομακροπρόθεσμα μια διατηρήσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, θα εξελίσσεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που δεν αφορά μόνο τις εταιρείες τεχνολογίας αλλά το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας και δεν θα αφήσει κανέναν κλάδο ανεπηρέαστο. 

Η ανάπτυξη των υποδομών απαιτεί σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες, σύγχρονη τεχνολογία, διορατικότητα και προσαρμοστικότητα σε μια πραγματικότητα που θα αλλάζει εκ βάθρων και ταχύτατα· είτε πρόκειται για το εμπόριο και τις συνδυασμένες μεταφορές, με αυτοκινητοδρόμους, σιδηρόδρομο και εμπορικούς λιμένες· είτε πρόκειται για το τουριστικό προϊόν με ξενοδοχειακές μονάδες, αεροδρόμια, ακτοπλοΐα, κρουαζιέρα και μαρίνες· είτε για την ενέργεια με την κατασκευή χιλιομέτρων αγωγών φυσικού αερίου που διακλαδώνονται σε Ανατολή και Δύση, με την παραγωγή «πράσινης» ενέργειας, με τη διασφάλιση ενός αειφόρου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές. 

Άμεσες ξένες επενδύσεις 

Η Ελλάδα χρειάζεται πολλές, στρατηγικές και επαρκείς για τις ανάγκες της εθνικής οικονομίας επενδύσεις. Αποτελεί εθνικό στόχο και για την επίτευξή του πρέπει να συστρατευθούν όλες οι αναγκαίες δυνάμεις. 

Η προσέλκυση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, διαμορφώνει το υπόβαθρο εκείνο που θα καταστήσει τη βιωσιμότητα του χρέους ακόμα πιο στέρεη και το μίγμα της κυβερνητικής πολιτικής ακόμα πιο αναπτυξιακό. Είναι ενδεικτικό ότι οι καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν το 2018 σε 3,6 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, ωστόσο με βάση τον ΟΟΣΑ οι συσσωρευμένες εισροές (αποθέματα) ΑΞΕ κεφαλαίων προς την Ελλάδα είναι κάτω από το 20% του ΑΕΠ, όταν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στο 59% και στο επίπεδο των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ στο 44% του ΑΕΠ. 

Το ΤΑΙΠΕΔ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της εθνικής προσπάθειας, καθώς σχεδόν το 20% των εισροών για ΑΞΕ τα τελευταία χρόνια συνδέεται με το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Το πρόγραμμα διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του ελληνικού δημοσίου που υλοποιεί το Ταμείο προσελκύει σημαντικούς επενδυτές στην Ελλάδα, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία, πέρα από το έσοδο της κάθε ιδιωτικοποίησης. Το ΤΑΙΠΕΔ από την ίδρυσή του το 2011 μέχρι σήμερα έχει αξιοποιήσει περιουσιακά στοιχεία του Ελληνικού Δημοσίου πλέον των 9 δισ. ευρώ με συνολικό πολλαπλασιαστικό όφελος για την οικονομία να υπερβαίνει τα 20 δισ. ευρώ. 

Αναπτυξιακή στρατηγική 

Μέσω μιας συνειδητής αναπτυξιακής επιλογής, το Ταμείο σχεδιάζει και εκτελεί διαγωνισμούς θέτοντας στους υποψήφιους επενδυτές δύο κυρίαρχους όρους: την εκτέλεση ενός προγράμματος υποχρεωτικών επενδύσεων –όπου είναι εφικτό– και την επίτευξη ενός θετικού αποτυπώματος στην κοινωνία. Επιπλέον, αξιολογεί και την παράμετρο της αειφορίας από τους νέους διαχειριστές της ιδιωτικής περιουσίας του ελληνικού δημοσίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο λιμάνι του Πειραιά η δημιουργική συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ στην τελική διαμόρφωση του master plan της Cosco βοήθησε ώστε οι αρχικά προβλεπόμενες υποχρεωτικές επενδύσεις των 350 εκατ. ευρώ σχεδόν να διπλασιαστούν. Στην περίπτωση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, το συνολικό τίμημα της παραχώρησης από τη Fraport προσεγγίζει τα 10 δισ. ευρώ. 

Οι επενδυτές γνωρίζουν ότι θα βρουν υποστήριξη, ώστε να ξεδιπλώσουν τον αναπτυξιακό τους σχεδιασμό με μεγαλύτερη ευκολία και αποτελεσματικότητα, με το ΤΑΙΠΕΔ να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ αυτών και των διοικητικών αξιωματούχων του δημοσίου. Την ίδια στιγμή, το Ταμείο παρακολουθεί και ελέγχει την εξέλιξη των συμβάσεων, ώστε οι επενδυτές να είναι συνεπείς με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου και προς όφελος των πολιτών. 

Υπό τις ίδιες αρχές της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της προσήλωσης στον αναπτυξιακό του στόχο με τη μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους για την οικονομία, το Ταμείο συνεχίζει να υλοποιεί το πρόγραμμά του. Εφέτος αναμένεται να είναι σημαντικής εντάσεως με εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία προς αξιοποίηση, έχοντας ως στόχο έσοδα 2,4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό. Εκτός από την πώληση του 30% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που διαχειρίζεται το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας και του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών που είναι σε εξέλιξη και βρίσκονται στην κορυφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος, έπονται και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Ενδεικτικά, να αναφέρω το 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας, η ιεράρχηση των 10 περιφερειακών λιμένων, ώστε σταδιακά να εκκινήσουν διαγωνιστικές διαδικασίες αλλά και ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση εξαντλημένου κοιτάσματος φυσικού αερίου Ν. Καβάλας με τη μετατροπή του σε υπόγειο χώρο αποθήκευσης φυσικού αερίου. Σημαντικά ακίνητα όπως η «Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών», το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου κ.λπ. υπόσχονται σημαντική ανάπτυξη.

*Ο Άρης Ξενόφος είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ

Πηγή:energypress.gr

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή