ECON -Economy, ecology, construction
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τα ευρωπαϊκά νησιά ως κινητήριος μοχλός της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Μετάβασης - Έναρξη ευρωπαϊκού προγράμματος NESOI

20-11-2019

Η πρώτη συνάντηση που σηματοδοτεί την έναρξη του χρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού έργου “New Energy Solutions Optimised for Islands” (NESOI) πραγματοποιήθηκε στις 7-8 Οκτωβρίου 2019, στην πόλη των Βρυξελλών, στην οποία συμμετείχε μία ομάδα φορέων με εξειδίκευση στην α) ενεργειακή μετάβαση νησιών και β) στη εφαρμογή και χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων/χρηματοπιστωτικών μέσων (financial instrument). 

Καθοδηγούμενη από την Ιταλική συμβουλευτική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων και επενδύσεων SINLOC, μία διεπιστημονική ομάδα έμπειρων συνεργατών αποτελούμενη από ειδικούς σε χρηματοοικονομικά τεχνικά, νομικά και διαχειριστικά θέματα, καθώς επίσης και σε ζητήματα περιβαλλοντικά και κοινωνικά, ενώνει τις δυνάμεις της με απώτερο σκοπό την παροχή βοήθειας στις νησιωτικές κοινότητες, προκειμένου να επιτύχουν πιο αποδοτικές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, σύμφωνα με την προτεραιότητα της ΕΕ για καθαρή ενέργεια. Η βοήθεια θα δοθεί με τη μορφή χρηματοδότησης, υποστήριξης και παρακολούθησης των ενεργειακών έργων που θα υλοποιηθούν από τις Τοπικές Αρχές και της νησιωτικές ενεργειακές κοινότητες. 

“Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα NESOI θα φέρει τις φιλοδοξίες της Ευρώπης για ενεργειακή μετάβαση ένα βήμα μπροστά, παρέχοντας στα νησιά εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη, ευκαιρίες συνεργασίας και σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης, προκειμένου να υλοποιήσουν συγκεκριμένα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ενώ επίσης θα συνεισφέρει στην κατασκευή και βελτίωση της ενεργειακής υποδομής υφιστάμενων εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας, και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, επιτρέποντάς τους να γίνουν οι μοχλοί της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Μετάβασης”, τονίζει ο συντονιστής του έργου NESOI, Andrea Martinez (SINLOC).

Για να επιτευχθεί αυτό, θα στηθεί από το ΝESOI μία φυσική και ψηφιακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι τοπικές αρχές και κοινότητες θα λαμβάνουν τεχνική υποστήριξη για θέματα χρηματοδότησης και ανάπτυξης επενδύσεων που προσβλέπουν στην ενεργειακή μετάβαση των νησιών τους. Η πλατφόρμα θα δίνει επίσης τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενα νησιά, να ανακαλύψουν ιδέες, και να έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικά οργανωτικά, τεχνικά και χρηματοοικονομικά εργαλεία, για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας ενός έργου.

Εμπνευσμένο από άλλες διεθνείς πρωτοβουλίες χρηματοδότησης προσανατολισμένες στα νησιά, το NESOI θα αξιοποιήσει την εμπειρία και εξειδίκευση του συνόλου των συνεργατών του, και μέσω της πλατφόρμας στοχεύει στην κινητοποίηση επενδύσεων αξίας μεγαλύτερης των 100 M€ σε έργα βιώσιμης ενέργειας μέχρι το 2023, οδηγώντας σε μία εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας, της τάξεως των 440 GWh/έτος.

Στην εναρκτήρια συνάντηση των συνεργατών (kick-off) παρευρέθηκαν αντιπρόσωποι υψηλού επιπέδου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι στο πλαίσιο της εποπτείας έργων ενεργειακής μετάβασης νησιών, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα NESOI, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητές του, αφενός για κινητοποίηση της αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας, και αφετέρου για ενθάρρυνση πρωτοβουλιών τύπου “bottom up” που στηρίζονται στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών και κοινοτήτων. 

Στο NESOI συμμετέχουν 10 αναγνωρισμένοι στον τομέα τους φορείς με σημαντική εμπειρία, προερχόμενοι από 9 διαφορετικά Κράτη-Μέλη της ΕΕ: SINLOC - Sistema Iniziative Locali (Συντονιστής), R2M SolutionRINA ConsultingZABALA Innovation ConsultingHellenic Association for Energy EconomicsFundacion CIRCE Centro de Investigacion de Recursos y Consumos EnergeticosCentre for Research and Technology Hellas, E.ONDeloitte Advisory and WOLF THEISS.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), μέσω του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), και του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), έχει ενεργό συμμετοχή σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου, παρέχοντας τις εξειδικευμένες γνώσεις του: α) στην ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας που θα χρησιμοποιείται από τους ενδιαφερόμενους φορείς, β) στην τεχνική αξιολόγηση των προτάσεων ενεργειακής μετάβασης που θα κατατεθούν από τα Ευρωπαϊκά νησιά, γ) στον καθορισμό των βασικών δεικτών απόδοσης (Key Performance Indicators-KPIs) και μεθόδων αξιολόγησης, που θα καταγράφουν την επίδραση της βοήθειας του προγράμματος ΝΕSOI στα χρηματοδοτούμενα νησιά.

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Horizon2020 επιδότησης €10 εκατ., και έχει διάρκεια 4 έτη.

Πηγή:energypress.gr

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή