ECON -Economy, ecology, construction
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Γεγονός η πρώτη “ενεργειακή κοινότητα” Κρήτης

31-10-2019

Την πρώτη ενεργειακή κοινότητα της Κρήτης στηρίζει η Περιφέρεια Κρήτης.

Ειδικότερα, το πλαίσιο στήριξης της Περιφέρειας Κρήτης για την λειτουργία της πρώτης ενεργειακής κοινότητας στο νησί με τον διακριτό τίτλο «Ενεργειακή Κοινότητα Ανατολικής Κρήτης-Μινώα Ενεργειακή-Minoan Energy community» συζητήθηκε στη συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με τον πρόεδρο του προσωρινού συμβουλίου της ενεργειακής κοινότητας Χαράλαμπο Γιαννόπουλο.

Η «ΜΙΝΩΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» συνεστήθη με την ιδρυτική συνέλευση στις αρχές Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Ν. 4513/2018, και αποτελεί συνεταιρισμό με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχιας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, μέσω δραστηριοποίησης στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε), της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, της ορθολογικής χρήσης και ενεργειακής αποδοτικότητας.

Η Περιφέρεια Κρήτης, ανέφερε ο Περιφερειάρχης, ενθαρρύνει και στηρίζει κάθε αναπτυξιακό βήμα και ιδιαίτερα με κοινωνικό και αλληλέγγυο χαρακτήρα. Μάλιστα στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε συμβολικά την αίτηση συμμετοχής-στήριξης της ενεργειακής κοινότητας από την Περιφέρεια Κρήτης.

Από την πλευρά του ο κ. Γιαννόπουλος, είπε, ότι, είναι πολύ σημαντική η στήριξη της «Ε. ΚΟΙΝ, ΜΙΝΩΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» από την Περιφέρεια Κρήτης, και «ευχαριστώ θερμά τον Σταύρο Αρναουτάκη για την ανταπόκρισή του, και σύντομα θα τον προσκαλέσουμε να εγκαινιάσει το πρώτο ενεργειακό έργο της κοινότητάς μας».

Σε σχετικό κείμενο της Ενεργειακής Κοινότητας Μινώα αναφέρονται τα εξής:

Η Ενεργειακή Κοινότητα(Ε. ΚΟΙΝ.) είναι ένας αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού. Στόχος μιας Ε.ΚΟΙΝ., ως θεσμικό εργαλείο, είναι να δώσει στους καταναλωτές κάθε τελικής μορφής ενέργεια (ηλεκτρικής, θερμότητας, μηχανικής), μέσω των δράσεων και των έργων που θα αναπτύξει, τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στην παραγωγή, στη διαχείριση, στην εξοικονόμηση και στην αποθήκευση της ενέργειας που οι ίδιοι καταναλώνουν. Με αυτό τον τρόπο οι τελικοί καταναλωτές κάθε μορφής ενέργειας, μετατρέπονται πλέον από παθητικούς τελικούς χρήστες, σε ενεργούς καταναλωτές, προσεγγίζοντας με αυτό τον τρόπο την υλοποίηση της ενεργειακής δημοκρατίας .

Οι Ε. ΚΟΙΝ., που λειτουργούν αποδοτικά επί πολλά χρόνια στην Ευρώπη, νομοθετήθηκαν στη χώρα μας με το νόμο 4513 / 2018.

Οι Ε. ΚΟΙΝ. ανήκουν στο χώρο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, δηλαδή δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική ανάπτυξη, στο όφελος των μελών, στην αλληλεγγύη μεταξύ των μελών, στην τοπική ανάπτυξη, στην προστασία των αδυνάτων και λιγότερο στο κέρδος. Επίσης δίνουν μέγιστη σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία. Ως άμεση συνέπεια των ανωτέρω, τα κύρια αντικείμενα των Ε.ΚΟΙΝ. εντοπίζονται:

· στην αξιοποίηση των διαθέσιμων μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

· στη συμβολή στην ορθολογική χρήση της ενέργειας, μέσω τεχνικών εισαγωγής εξοικονόμησης ενέργειας και βέλτιστης χρήσης πρωτογενών πηγών ενέργειας.

· στην καλλιέργεια ενεργειακής παιδείας και στην εν γένει κατάρτιση και υποστήριξη των τοπικών Κοινωνιών προς τη νέα εποχή απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στις επερχόμενες τεχνολογίες (έξυπνα δίκτυα, ηλεκτροκίνηση).

· στην υποστήριξη των κοινωνικά και οικονομικά αδύναμων μελών τους για την κάλυψη των αναγκών τους σε ενέργεια (καταπολέμηση ενεργειακής φτώχειας).

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΙΝΩΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ;

Απλά, αγοράζοντας μια μερίδα αξίας 100 ευρώ, που λέγεται υποχρεωτική. Βεβαίως, όποιος θέλει μπορεί να αγοράσει και άλλες μερίδες μέχρι το 20% του μετοχικού κεφαλαίου.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΜΙΝΩΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ;

Το ανώτατο θεσμικό όργανο της Μινώα Ενεργειακής Κοινότητας είναι η Γενική Συνέλευση. Κάθε μέλος συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ε.ΚΟΙΝ, μέσω της συμμετοχής του στην τακτική ετήσια συνεδρίαση και στις έκτακτες συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες συγκαλούνται για σημαντικά θέματα (π.χ. υλοποίηση ενός νέου έργου). Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο στη Γενική Συνέλευση, ανεξαρτήτως του αριθμού μετοχών που διαθέτει.

Η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ;

Κάθε μέλος ευθύνεται μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία των μερίδων του. Δηλαδή, αν έχω μία μερίδα ευθύνομαι για 100 ευρώ, αν έχω πέντε για πεντακόσια ευρώ κ.ο.κ και για τίποτα περισσότερο.

ΤΙ ΩΦΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε. ΚΟΙΝ;

Τα οφέλη των μελών μιας Ε.ΚΟΙΝ. είναι πολλά και ποικίλα. Χαρακτηριστικά αναφέρονται:

Οικονομικά, τα οποία διακρίνονται:

Μέσω της διανομής προς τα μέλη της Ε.ΚΟΙΝ. μέρους των κερδών από την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ένα αιολικό ή φωτοβολταϊκά πάρκο μετά την ετήσια οικονομική εκκαθάριση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένα αιολικό πάρκο ισχύος 6 MW δύναται να αποδώσει, ανάλογα με το διαθέσιμο αιολικό δυναμικό και το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης, καθαρό κέρδος από το πρώτο έτος λειτουργίας της τάξης των 500.000 – 1.000.000 €, το οποίο αναμένεται να διπλασιαστεί μετά την αποπληρωμή των δανεικών υποχρεώσεων του έργου.

Μέσω του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual netmetering), π.χ. από ένα φωτοβολταϊκό σταθμό που εγκαθίσταται συγκεντρωτικά και καθολικά για όλα τα μέλη της Ε.ΚΟΙΝ. Υπό το συγκεκριμένο καθεστώς λειτουργίας, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από το φ/β πάρκο κατανέμεται μεταξύ των μελών της κοινότητας και στη συνέχεια συμψηφίζεται με την κατανάλωσή τους. Συνεπώς, κάθε μέλος της Ε.ΚΟΙΝ είναι σαν να έχει στην κυριότητά του μια εικονική μονάδα ΑΠΕ για να συμψηφίζει τη δική του κατανάλωση. Δηλαδή το κάθε μέλος διαθέτει ένα εικονικό φ/β, χωρίς αυτό να ευρίσκεται στη στέγη ή στο οικόπεδό του, και την φροντίδα του δεν την έχει το ίδιο το μέλος, αλλά η ενεργειακή κοινότητα. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται (από την κοινότητα) και σε ευάλωτους καταναλωτές ή πολίτες που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, ανεξάρτητα αν είναι μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας.

· Κοινωνικά, αναπτυξιακά:

μέσω της επανεπένδυσης μέρους των κερδών της Ε.ΚΟΙΝ. για την ανάπτυξη νέων έργων παραγωγής ενέργειας

μέσω της παραγωγής βιοκαυσίμων στα πλαίσια εφαρμογής τεχνολογιών και διαδικασιών κυκλικής οικονομίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα διαχείριση οργανικών απορριμμάτων.

μέσω της υποστήριξης ενσωμάτωσης και ολοκλήρωσης τεχνολογικών και διαδικασιών ορθολογικής χρήσης ενέργειας, μετάβασης προς το καθεστώς απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ανάπτυξης έξυπνων δικτύων.

μέσω της καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας.

μέσω της συμμετοχής της Ε.ΚΟΙΝ. σε ερευνητικά και πιλοτικά προγράμματα και την ανάπτυξη νέων μεθόδων και συστημάτων.

ένα παράδειγμα από την υπάρχουσα εμπειρία:

Ένας φ/β σταθμός στη στέγη ενός κτηρίου στη νότια Κρήτη ισχύος 10 κιλοβάτ(kW) παράγει κατά μέσο όρο 16.000kWh το χρόνο και με 0,10 € ανά κιλοβατώρα, αποφέρει έσοδα 1.600 ευρώ κάθε χρόνο. Η τιμή ενός φωτοβολταϊκού συστήματος των 10 κιλοβάτ (kWp) κυμαίνεται, ανάλογα με τα υλικά που θα επιλεγούν, από 10.000€ έως 12.000€, εγκατεστημένο με το ΦΠΑ, με το κλειδί στο χέρι. Η αποπληρωμή του κόστους εγκατάστασης θα γίνει σε περίπου 7,5 χρόνια.

Εάν ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου είναι μέλος της Ε.ΚΟΙΝ. και διαθέσει το ίδιο ποσό των 12.000 ευρώ προς την Ε.ΚΟΙΝ. αντί στην εγκατάσταση του ιδιωτικού φ/β σταθμού, η αποπληρωμή του με το ίδιο ακριβώς έργο θα γίνει σε πολύ λιγότερο χρόνο, (κάτω από 6 χρόνια), λόγω του μειωμένου κόστους λειτουργίας και της κατά 10% υψηλότερης τιμής πώλησης της ενέργειας από την ενεργειακή κοινότητα, καθώς και λόγω των διαφόρων κινήτρων υπέρ της κοινότητας, που μειώνουν δραστικά το κόστος παραγωγής

Εάν στα παραπάνω συνυπολογίσουμε και τη σίγουρη σχεδόν επιχορήγηση της Ε. ΚΟΙΝ. σε ποσοστά από 30 έως και 60%, τότε η αποπληρωμή μπορεί να γίνει ακόμη και σε λιγότερο από 3 χρόνια! Εάν τώρα λάβουμε υπόψη ότι η ωφέλιμη μακροβιότητα των φ/β σταθμών ανέρχεται τουλάχιστον στα 25 χρόνια, οι εισπράξεις (κέρδη) θα ανέλθουν σε 21 χρόνια x1.600 ευρώ ανά χρόνο= 33.600 ευρώ ή 280% κέρδους επί του κεφαλαίου των 12.000 που διέθεσε. Επιπλέον το μέλος, θα έχει και άλλα κέρδη από τα άλλα έργα που θα κάνει η Ε. ΚΟΙΝ κατά την διάρκεια αυτών των ετών.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθεύεται μία ή περισσότερες έντυπες αιτήσεις, (αν θέλει να εγγραφούν και άλλα μέλη της οικογενείας του), τις οποίες συμπληρώνουν και επιστρέφουν μαζί με το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στις μερίδας που δήλωσαν ότι θα πάρουν. Το προσωρινό Δ.Σ. τους εγγράφει ως μέλη και στην πρώτη συνεδρίαση της ΓενικήςΣυνέλευσης θα εγκριθεί η εγγραφή τους, ώστε να αποκτήσουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και εκείνο του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Αιτήσεις εγγραφής, καθώς και σχετικές πληροφορίες,  μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παίρνουν από τα μέλη του προσωρινού Δ.Σ:

Χαράλαμπο Γιαννόπουλο Αρκαλοχώρι                                   τηλ : 6977231617

Νικόλαο Χανιαλάκη Συν Τράπ Κρήτης στο Καστέλλι.          >>     6978488136

Εμμανουήλ Λαδωμένο Θραψανό.                                          >>      6972801197

Μαρία Τερζάκη Αρκαλοχώρι                                                  >>    6977031305

Ζαχαρία Αποστολάκη Καστέλλι                                             >>    6932300051

Η κατάθεση των αιτήσεων και η οικονομική τακτοποίηση του κάθε μέλους, θα γίνεται μετά από ραντεβού με τον ταμία του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου κ. Νικόλαο Χανιαλάκη, στο Τηλέφωνο: 6978488136, και email: nikchanialakis@yahoo.gr

«Ενεργειακή κοινότητα»: τι σημαίνει σαν όρος

Η «ενεργειακή κοινότητα» είναι ένας συνεταιρισμός – για την ακρίβεια ένα νέο θεσμικό πλαίσιο επικεντρωμένο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Καθώς οι οικονομίες πραγματοποιούν την ενεργειακή μετάβαση, από τα ορυκτά καύσιμα (λιγνίτη, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) σε καθαρές πηγές ενέργειας, αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού: δεν είναι απαραίτητο, πια, η ενέργεια αυτή να είναι στα χέρια λίγων μεγάλων εταιρειών.

Ποιοι μπορούν να είναι μέλη σε μια Ε. Κοινότητα

Το θεσμικό πλαίσιο των ενεργειακών κοινοτήτων επιτρέπει τη συμμετοχή σε  νοικοκυριά, μικρές επιχειρήσεις, Δήμους, αγρότες, μπορούν να παράγουν τη δική τους καθαρή ενέργεια. Είτε για ιδία κατανάλωση, ώστε να μην εξαρτώνται μόνο από την ενέργεια που αγοράζουν από τα δίκτυα, είτε για να πουλάνε  ενέργεια στο δίκτυο.

 Νομοθετικό πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες

 Ο θεσμός των ενεργειακών κοινοτήτων προστατεύεται πια σε ευρωπαϊκό επίπεδο με συγκεκριμένη κοινοτική οδηγία.

Η ελληνική νομοθεσία συμβαδίζει;

Στο συγκεκριμένο ζήτημα είμαστε και ένα βήμα μπροστά: η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που εναρμόνισε το εθνικό της πλαίσιο με την συγκεκριμένη κοινοτική οδηγία.

Ας δούμε λοιπόν  τι μπορεί να κάνει ένας πολίτης για να παράγει τη δική του, καθαρή μάλιστα, ενέργεια, και με ποιο τρόπο  οι ενεργειακές κοινότητες αλλάζουν την σημερινή κατάσταση;

Μπορείς να βάλεις φωτοβολταϊκό στο σπίτι και να καταναλώνεις ο ίδιος  την ενέργεια που αυτό παράγει. Έτσι ο καθένας μπορεί να γίνει παραγωγός ενέργειας. Πρέπει να τονιστεί ότι αν τοποθετήσεις ένα φωτοβολταϊκό στο σπίτι σου, ο νόμος σου δίνει τη δυνατότητα να καλύπτεις έως και 100% τις ενεργειακές σου ανάγκες, όχι όμως και να πουλάς ενέργεια. Ωστόσο, πολλοί δεν έχουν καν τον απαιτούμενο χώρο στο σπίτι τους. Η ενεργειακή κοινότητα τους επιτρέπει να έχουν τα φωτοβολταϊκά τους σε άλλο σημείο, εκτός του σπιτιού τους,  σε ένα άδειο οικόπεδο, ακόμα και στη στέγη άλλου κτιρίου. Όμως, μόνο σαν ενεργειακή κοινότητα μπορούν βάσει νόμου, να πουλάνε την ενέργεια που παράγουν στο κεντρικό δίκτυο. Η ενέργεια που παράγουν τα πάνελ καθενός, διοχετεύεται στο δίκτυο και η αξία της τελικά αφαιρείται από τον δικό του λογαριασμό, του σπιτιού ή επιχείρησής του.

 Το κόστος της επένδυσης – η πράσινη κοινωνική πολιτική

Ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα κοστίζει σήμερα περίπου 6.000 ευρώ. Αν  τοποθετηθεί σε ένα πάρκο, στα πλαίσια μιας Ε. ΚΟΙΝ, και με δεδομένο ότι είναι φτηνότερο να δημιουργήσεις ένα φωτοβολταϊκό πάρκο για πολλούς, παρά ένα μεμονωμένο, θα στοιχίσει περίπου 3.500 ευρώ. Και το οικονομικό του όφελος θα είναι 500 ευρώ/ χρόνο/άτομο περίπου. Όταν τα μέλη είναι πολύ περισσότερα, το κόστος της επένδυσης θα είναι αρκετά μικρότερο.

 Οι ενεργειακές κοινότητες δεν θα έχουν μόνο φωτοβολταϊκά αλλά όλα τα είδη ΑΠΕ.

 Ο Νόμος  περιλαμβάνει όλες τις καθαρές πηγές ενέργειας: ανεμογεννήτριες, ηλεκτροκίνηση, βιομάζα, σταθμούς βιοαερίου. Μπορεί να γίνει ένα αιολικό πάρκο με ίδια κεφάλαια ή και  συμμετοχή ενός ή περισσότερων  επενδυτών, όμως ένα μεγάλο κομμάτι του πάρκου (π.χ. 30 – 50%) θα ανήκει στην  Ε. ΚΟΙΝ, δηλαδή στην  τοπική κοινωνία.

 Γιατί είναι απαραίτητες  οι ενεργειακές κοινότητες;

Αν θέλουμε να κρατήσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στον ενάμιση βαθμό πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, (ενώ σήμερα πλησιάζει στον + 1), πρέπει να δράσουμε γρήγορα: να ολοκληρώσουμε δηλαδή τη μετάβαση σε 100% καθαρές πηγές ενέργειας στα επόμενα 25 χρόνια. Ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος γρήγορα και σωστά, είναι να συμμετάσχει απευθείας η κοινωνία.

Δεν πρέπει  να επαναλάβουμε το μοντέλο που η ενέργεια ανήκει σε λίγους. Αν αφήσουμε τις ΑΠΕ στα χέρια των μεγάλων εταιρειών, αυτές θα φροντίσουν η ενεργειακή μετάβαση να μην ολοκληρωθεί, αφού  οι επενδύσεις τους είναι στα ορυκτά καύσιμα.  Η συμμετοχή της ίδιας της κοινωνίας στην παραγωγή ενέργειας ονομάζεται «‘Ενεργειακή δημοκρατία». Η «ενεργειακή δημοκρατία»  θα διευκολύνει την ενεργειακή μετάβαση και θα την καταστήσει κοινωνικά δίκαιη αφού  δεν θα αφορά τους λίγους, αλλά τους πολλούς.

Και οι άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν τον λογαριασμό τους, πως θα επενδύσουν σε ένα ενεργειακό πάρκο;

Μέσα στους σκοπούς της  Ε. ΚΟΝ. είναι να βοηθήσει στην εξάλειψη  της ενεργειακής φτώχειας. Θα υποστηρίξει φτωχά νοικοκυριά, που αδυνατούν να καλύψουν  τις ενεργειακές ανάγκες  τους, να αποκτήσουν π.χ. δωρεάν πάνελ σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο που δημιουργείται από την ίδια, για να προσφέρει κοινωνικό ρεύμα. Βοηθά με αυτόν τον τρόπο ένα φτωχό νοικοκυριό να παράγει τη δική του ενέργεια και το κάνει  συμμέτοχο της νέας εποχής όπου η ενεργειακή επανάσταση γίνεται χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Σήμερα έχουμε μια επιδοματική πολιτική, το κοινωνικό τιμολόγιο, ή το επίδομα θέρμανσης. Αντί για αυτή την έμμεση επιδότηση στα ορυκτά καύσιμα, είναι προτιμότερο να βοηθηθούν οι άνθρωποι να μονώσουν τα σπίτια τους, ή να αποκτήσουν ένα φωτοβολταϊκό ή μία ανεμογεννήτρια, ώστε να παράγουν την ενέργεια που χρειάζονται. Αυτή είναι η «πράσινη κοινωνική πολιτική».

Ε, αυτή η πολιτική είναι πιο εφικτή και με λιγότερο κόστος, μέσα από τη στήριξη των Ενεργειακών Κοινοτήτων, οι οποίες πρέπει να ανταποδώσουν στην κοινωνία ένα μέρος τουλάχιστον, από το όφελος που θα έχουν λόγω των  ισχυρών κινήτρων που θεσπίστηκαν υπέρ τους.

Η περίπτωση της Κρήτης και ιδίως της Ανατολικής και Νότιας

Ένα  νοικοκυριό ή μια επιχείρηση που έχει την οικονομική δυνατότητα να επενδύσει και να συμμετάσχει σε μια ενεργειακή κοινότητα, τελικά βοηθά την τσέπη του, το περιβάλλον αλλά και την οικονομία του τόπου και της χώρας μας, να ενισχυθεί και να εκσυγχρονιστεί.

Η περιοχή  μας, με τη δύναμη του αέρα και του Ήλιου που την  λούζει για  πάνω από 300 μέρες το χρόνο, έχει  το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα, δηλαδή  μια  τεράστια ενεργειακή πηγή, που δυστυχώς μέχρι σήμερα μένει ανεκμετάλλευτη.

Ήλθε λοιπόν η ώρα να αλλάξουν τα πράγματα. Η  μεγάλη και ισχυρή Ενεργειακή Κοινότητα, που φιλοδοξεί να είναι η ΜΙΝΩΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, μπορεί να συμβάλλει δυναμικά στην  νέα εποχή της ενεργειακής μετάβασης, της «ενεργειακής δημοκρατίας» και της «πράσινης κοινωνικής πολιτικής», ώστε  να αλλάξει προς το καλύτερο, τα δεδομένα στην κοινωνία, την οικονομία και στο επίπεδο ζωής των ανθρώπων του τόπου μας.

Πηγή:energypress.gr

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή