ECON -Economy, ecology, construction
ΔΟΜΗΣΗ

Η διαδρομή των παράνομων υλικών στις ενεργειακές αναβαθμίσεις και τις ανακαινίσεις

06-12-2019

Στη φάση της επεξεργασίας του σχεδίου νόμου «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, κλήθηκαν να τοποθετηθούν και οι φορείς της αγοράς.

Ως γνωστόν, στο εν λόγω νομοσχέδιο έχουν μεταξύ άλλων συμπεριληφθεί διατάξεις που αφορούν σε φορολογικές ελαφρύνσεις για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.

Πάνω στο θέμα αυτό ανέπτυξε τις απόψεις του ο κ. Παντελής Πατενιώτης, Γενικός Διευθυντής του Πανελλήνιου Συνδέσμου Διογκωμένης Πολυστερίνης, αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων το μέγεθος του προβλήματος της παραοικονομίας σε υλικά και εργασία, δίνοντας και συγκεκριμένα παραδείγματα στη διαδρομή και τον τρόπο που εισάγονται και χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα.

Αναλυτικά, στην αρχική τοποθέτησή του ο κ. Πατενιώτης είπε τα εξής:

«Με δεδομένη την απραξία των τελευταίων ετών στα θέματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων και της εξοικονόμησης ενέργειας καθώς επίσης και με δεδομένη την κρίση στον τομέα των κατασκευών γενικά, πιστέψαμε ότι ένα μέτρο της φορολογικής ελάφρυνσης κατά 40% θα βοηθούσε στο να αναστηθεί όλη η βιομηχανία των κατασκευών στη χώρα μας. Γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή στις κατασκευές ουσιαστικά λειτουργούν οι μακράς κλίμακας ανακαινίσεις – ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή, έχουμε το δεδομένο επιπλέον ότι υπάρχει τεράστια παραοικονομία από την είσοδο από το Βορρά, υλικών, συστημάτων και υπηρεσιών τα οποία είναι απιστοποίητα, επικίνδυνα για την υγεία και επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα υλικά, τα οποία όπως αντιλαμβάνεστε δεν υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο. Τα υλικά αυτά εισέρχονται στη χώρα μας και από τη στιγμή που εισαχθούν στις Ελληνικές αποθήκες, σκίζονται – εξαφανίζονται δελτία αποστολής και τα πιστοποιητικά. Έχουν δηλαδή την ιδιότητα να μπαίνουν στην αγορά μαύρα τελείως και ταυτόχρονα να χρησιμοποιούνται στη μαύρη αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα η χώρα να χάνει τεράστια ποσά από όλη αυτή τη λειτουργία, από όλη αυτή την παραοικονομία .

Θα θέλαμε λοιπόν πρώτα απ’ όλα στο ευεργέτημα του φόρου το οποίο συζητάμε αυτή η στιγμή να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η ενεργειακή αναβάθμιση μαζί με τις υπόλοιπες εφαρμογές και δεύτερον, θα πρέπει οπωσδήποτε και τα υλικά να μπουν στο ευεργέτημα του φόρου διότι έτσι η χώρα μας θα έχει ένα τεράστιο όφελος το οποίο θα είναι διπλό: πρώτον, θα γλυτώσει από τα παράνομα υλικά τα οποία έρχονται στη χώρα και δεύτερον θα δώσει δουλειά σε Ελληνικά χέρια, στις Ελληνικές παραγωγικές βιομηχανίες. Και μάλιστα, τα υλικά τα δικά μας είναι 100% παραγόμενα στην Ελλάδα».

Στη συνέχεια, με αφορμή ερώτησης που δέχθηκε από τον βουλευτή κ. Αμυρά, έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τον ακριβή τρόπο που κινείται η παραοικονομία, καταθέτοντας ταυτόχρονα και προτάσεις για την αντιμετώπισή της:

«Καταρχήν αυτά που προανέφερα έχουν κατατεθεί με επίσημα υπομνήματα στα συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας στο παρελθόν και σαφώς θα τα επαναλάβουμε τώρα με τη νέα κυβέρνηση. Η παραβατικότητα εκφράζεται με 2 συγκεκριμένους τρόπους:

  1. Αυτοκίνητο με εργαζόμενους και υλικά μπαίνει στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία, πάει στο σπίτι του ιδιοκτήτη, κάνει την εφαρμογή της υποτιθέμενης ενεργειακής αναβάθμισης και γυρνά πίσω Βουλγαρία, με τη χώρα μας να μην εισπράττει ούτε 1 ευρώ.
  2. Φορτηγό γεμίζει υλικά, (κουφώματα, μονωτικά κλπ) στη Βουλγαρία, μπαίνει στη χώρα μας με χειρόγραφο δελτίο αποστολής, φτάνει στην αποθήκη του Έλληνα αντιπροσώπου-εμπόρου, σκίζονται τα χειρόγραφα δελτία αποστολής και το υλικό μένει στην αποθήκη «μαύρο» για να μπει στην αγορά.

Σε ότι αφορά τώρα τον τρόπο αντιμετώπισης και επειδή η Βουλγαρία είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαφώς και υπάρχουν τρόποι. Θα μπορούσαν μικτά συνεργεία να σταματούν τα φορτηγά σε απόσταση 1 χιλιομέτρου από τα σύνορα και εκεί να γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος, να γίνεται σκανάρισμα των δελτίων αποστολής, να καταχωρούνται σε πλατφόρμα για να μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα υλικά βγήκαν νόμιμα στην αγορά, και ότι κοπήκαν γι’ αυτά τα αντίστοιχα παραστατικά.»

Δείτε επιπλέον: «Εξοικονομώ» χωρίς χρήματα, χωρίς σειρά προτεραιότητας & με έκπτωση φόρου έως 75%

Υπενθυμίζουμε πως η σχετική διάταξη για την έκπτωση στις εργασίες ανακαίνισης έχει ως εξής:

Άρθρο 16
Προσθήκη άρθρου 39 Β ΚΦΕ σχετικά με την έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων

Μετά το άρθρο 39 Α του ν.4172/2013 προστίθεται άρθρο 39 Β ως εξής:

«1. Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40 %) του ύψους τους, το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ.

  1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την μείωση του φόρου από το ποσό των δαπανών, αποτελεί η απόδειξή τους με νόμιμα παραστατικά του ν. 4308/2014 και η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

Η αιτιολογική έκθεση επί του συγκεκριμένου άρθρου αναφέρει:

Με την προτεινόμενη διάταξη αναγνωρίζεται μείωση από το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, επί του ποσού των δαπανών που αφορούν λήψη υπηρεσιών για την αισθητική, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, εφόσον οι εν λόγω δαπάνες πραγματοποιούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής η μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν σε τέσσερις (4) ισόποσες ετήσιες δόσεις σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους τους, από το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ. Σκοπός των ρυθμίσεων αυτών είναι να παρασχεθούν κίνητρα για τους φορολογούμενους, προκειμένου να προβούν σε λήψη υπηρεσιών από επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της οικοδομικής δραστηριότητας σχετικά με την αναβάθμιση, αισθητική, λειτουργική και ενεργειακή των κατοικιών, καταστημάτων κλπ ενισχύοντας ταυτόχρονα τους κλάδους της αγοράς που ασχολούνται με τις ίδιες ή και συναφείς δραστηριότητες. Τέλος, δίδεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον Διοικητή της ΑΑΔΕ να ορίσουν τους όρους, τις προϋποθέσεις και όλες τις διαδικαστικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

Πηγή:profilnet.gr

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή