ECON -Economy, ecology, construction
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΡΑΕ: Προς δημοπρασία Ολλανδικού τύπου για 200 MW νέα αιολικά και φωτοβολταϊκά στην Κρήτη - Τα περιθώρια ανά περιοχή

03-03-2020

Η ΡΑΕ προσανατολίζεται στο να διεξάγει δημοπρασία για την εγκατάσταση νέων ΑΠΕ στην Κρήτη, καθώς αναθεωρείται το προηγούμενο όριο ισχύος τους μέσω των νέων διασυνδέσεων με το ηπειρωτικό σύστημα. Σύμφωνα με γνωμοδότησή της, προσανατολίζεται να δημοπρατήσει 100 μεγαβάτ αιολικών και 100 μεγαβάτ φωτοβολταϊκών με κατώτατη τιμή προσφοράς στα 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Συγκεκριμένα, σε σχετική απόφαση της ΡΑΕ, αναφέρεται ότι η ευρύτερη περιοχή της Κρήτης χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό δυναμικό Α.Π.Ε. στο σύνολό του (ιδίως αιολικό και ηλιακό) δεδομένο που επιτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξη σταθμών Α.Π.Ε. με το μικρότερο δυνατό κόστος και με τη χαμηλότερη επιβάρυνση προς τον καταναλωτή. 

Η ασφάλεια εφοδιασμού της νήσου Κρήτης έχει αναχθεί σε μείζον ζήτημα και αποτελεί εθνική προτεραιότητα, ιδίως για την περίοδο μετά το έτος 2020 όπου τίθενται σε εφαρμογή οι αυστηρές Οδηγίες της ΕΕ 2010/75 (ΙED), και 2015/2193 (MCPD) και η Εκτελεστική Απόφαση 2017/1442 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τα όρια εκπομπών που καταλαμβάνουν την πλειοψηφία των θερμικών σταθμών της νήσου. Kατά τούτο επιβάλλεται η λήψη κατάλληλων μέτρων για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος έλλειψης τροφοδοσίας της νήσου με ηλεκτρική ενέργεια ή έγερσης ζητημάτων περιβαλλοντικής συμμόρφωσης της χώρας με το ενωσιακό δίκαιο. 

Η ΡΑΕ, επανειλημμένα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έχει επισημάνει την ανάγκη λήψης μέτρων, υπογραμμίζοντας ότι η εξεύρεση λύσεων σχετικά με την επάρκεια του δυναμικού παραγωγής των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ, θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στην Επικράτεια, δεδομένου ότι το κόστος του δυναμικού παραγωγής για έκτακτες ανάγκες, προστίθεται στο συνολικό κόστος παραγωγής των ΜΔΝ και μετακυλίεται μέσω των επιβαρύνσεων ΥΚΩ στους καταναλωτές.

Επίσης, σημειώνεται ότι το δίκτυο της Κρήτης έχει χαρακτηρισθεί κορεσμένο για τις τεχνολογίες των αιολικών και των φωτοβολταϊκών με την απόφαση 96/2007 της ΡΑΕ.

Σε απαντητική επιστολή του ΑΔΜΗΕ σε κατεπείγον αίτημα της ΡΑΕ για προσδιορισμό των ορίων ασφαλούς απορρόφησης σταθμών Α.Π.Ε. στο δίκτυο της Κρήτης διαπιστώνεται η δυνατότητα αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος μονάδων Α.Π.Ε., δεδομένης και της ηλεκτρικής διασύνδεσης του νησιού με το ΕΣΜΗΕ. 

Ειδικότερα, ορίζεται ότι «Η θέση σε λειτουργία της διασύνδεσης ΕΡ-Κρήτης- Πελοποννήσου τερματίζει την περίοδο αυτόνομης λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης, κατά την οποία η διείσδυση Α.Π.Ε. περιορίζεται σε ποσοστά που δεν υπερβαίνουν το 30% του φορτίου[…..] επιτρέποντας την περαιτέρω ανάπτυξη μονάδων Α.Π.Ε. και την περαιτέρω ανάπτυξη ισχύος που προέρχεται από μονάδες Α.Π.Ε. στην καθημερινή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος»

Συγκεκριμένα, στην εν λόγω επιστολή οι Διαχειριστές προσδιόρισαν την ικανότητα υποδοχής πρόσθετης ισχύος από μονάδες Α.Π.Ε. στα 180 MW σωρευτικά και αναλυτικότερα η εικόνα εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

Επίσης, η ΡΑΕ αναφέρει ότι κρίνεται σκόπιμη η συμπλήρωση του δευτερογενούς θεσμικού πλαισίου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα για νέα ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για την εν λόγω περιοχή από την ΡΑΕ. Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμος ο προσδιορισμός και κατώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς για τη συγκεκριμένη ανταγωνιστική διαδικασία, προκειμένου η ηλεκτρονική δημοπρασία να λάβει μειοδοτικά χαρακτηριστικά και να ενθαρρυνθούν οι υποψήφιοι επενδυτές.

Πηγή:energypress.gr

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή