ECON -Economy, ecology, construction
ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΑΣ

16-10-2012

Η ταχεία ανάπτυξη της αγοράς των φωτοβολταϊκών τα τελευταία χρόνια ώθησε πολλούς επαγγελματίες, από μεγάλες εταιρίες μέχρι ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, να ασχοληθούν με τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων. Μια πρόχειρη αναζήτηση στο μητρώο μελετητών – εγκαταστατών που τηρεί το ΚΑΠΕ αποκαλύπτει 1629 εταιρίες. Εύλογα, λοιπόν, δημιουργείται η απορία στον επίδοξο αγοραστή – επενδυτή πως να επιλέξει την κατάλληλη εταιρεία που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου.

Τα βασικά σημεία στα οποία πρέπει να επικεντρωθεί ο πελάτης και αφορούν τον εγκαταστάτη του έργου είναι τα εξής: Ποιότητα επικοινωνίας Ολοκλήρωση της προσφοράς – μελέτης του έργου Πιστοποίηση προηγούμενων έργων Εμπειρία

 

Ποιότητα επικοινωνίας

Η ποιότητα της επικοινωνίας που έχει ένας πελάτης με τον υποψήφιο εγκαταστάτη είναι πολύ σημαντική καθώς αποκαλύπτει την σοβαρότητα του εγκαταστάτη πριν καν αναλάβει το έργο. Όταν, για παράδειγμα, ο πελάτης δυσκολεύεται να επικοινωνήσει με τον εγκαταστάτη ή αναβάλλεται συνεχώς η συνάντηση τους, από την πλευρά του εγκαταστάτη για διάφορους λόγους, αυτό υποδεικνύει ότι κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει έλλειψη σοβαρότητας και ο εγκαταστάτης θα είναι ανακόλουθος με όσα έχει υποσχεθεί ότι θα υλοποιήσει, π.χ. το έργο δεν θα έχει την απαιτούμενη απόδοση ή δεν θα είναι έτοιμο στον χρόνο που έχει συμφωνηθεί. Επίσης, σημαντικό ρόλο στην έκβαση του έργου έχει ο αριθμός των ανθρώπων που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου. Για παράδειγμα, σε μεγάλες εταιρίες, είναι διαφορετικός ο άνθρωπος με τον οποίο κάνει την πρώτη επαφή ο πελάτης (πωλητής) με αυτόν που σχεδιάζει το έργο (σχεδιαστής) και αυτόν που τελικά υλοποιεί το έργο (εγκαταστάτης). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η επικοινωνία του πελάτη με την εταιρία και τυχόν παρατηρήσεις του πελάτη να μην μεταφέρονται σε κάθε κρίκο της αλυσίδας του έργου. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις που άλλα έχει καταγράψει ο πωλητής του έργου και άλλα διαπιστώνει ο εγκαταστάτης. Στην ENERPAK θεωρούμε ότι η βέλτιστη πρακτική είναι ο πελάτης να έχει έναν άνθρωπο ως σημείο αναφοράς ο οποίος θα είναι επικεφαλής σε κάθε στάδιο του έργου και ο οποίος γνωρίζει κάθε ιδιομορφία του έργου ή των απαιτήσεων του πελάτη.

Ολοκλήρωση της προσφοράς – μελέτης του έργου

Η προσφορά που κατατίθεται στον πελάτη είναι επίσης ενδεικτική της σοβαρότητας με την οποία αντιμετωπίζει η εταιρεία το συγκεκριμένο έργο. Ένα από τα σημεία στα οποία αξίζει να δοθεί προσοχή είναι η προεργασία που έχει γίνει για να ετοιμαστεί η μελέτη του έργου και ακόλουθα η προσφορά. Για παράδειγμα, πολλοί εγκαταστάτες βασίζονται είτε σε κατόψεις του φακέλου της οικοδομής που υπάρχει στην πολεοδομία, είτε σε πρόχειρα σχέδια που τους έχει δώσει ο πελάτης του έργου, χωρίς να επιμετρήσουν οι ίδιοι. Παράλληλα, δεν λείπουν οι περιπτώσεις εγκαταστατών που στην προσφορά τους δεν υπάρχει σχέδιο που να απεικονίζει πως θα είναι ο χώρος της εγκατάστασης μετά το τέλος του έργου έτσι ώστε ο πελάτης να έχει μια εικόνα του χώρου και να καταλάβει κατά πόσο θα τον ικανοποιεί και αισθητικά το αποτέλεσμα.

Σημαντικό στοιχείο της προσφοράς είναι να περιλαμβάνεται οικονομική μελέτη της απόδοσης του έργου σε όλη την διάρκεια της ζωής του και όχι μόνο κατά τον πρώτο χρόνο όπως γίνεται συνήθως. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει σαφής χρονικός προσδιορισμός της υλοποίησης του έργου. Η προσφορά που καταθέτουμε σαν ENERPAK στον πελάτη βασίζεται σε επιμέτρηση του χώρου εγκατάστασης και όχι σε έτοιμα σχέδια. Πριν την προσφορά, έχει γίνει λεπτομερής σχεδιασμός του έργου και έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι παράμετροι του χώρου εγκατάστασης οπότε έχει καθοριστεί η ενεργειακή απόδοση του έργου και ακολούθως η οικονομική του απόδοση όχι μόνο κατά τον πρώτο χρόνο αλλά σε όλη την διάρκεια του έργου. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου έχει καθοριστεί και τηρείται αυστηρά στην υλοποίηση του έργου.

Πιστοποίηση προηγούμενων έργων

Η πιστοποίηση προηγούμενων έργων του εγκαταστάτη από οργανισμούς που κάνουν πιστοποιήσεις έργων είναι ένα στοιχείο που δίνει αξιοπιστία στον εγκαταστάτη και είναι ενδεικτικό της ποιότητας της δουλειάς του. Κατά την πιστοποίηση ελέγχεται κατά πόσον ένα έργο ακολουθεί κάποια πρότυπα ασφαλείας και απόδοσης από διαπιστευμένους οργανισμούς που έχουν μεγάλη εμπειρία στον έλεγχο έργων και που γνωρίζουν τα σημεία στα οποία γίνονται σφάλματα.

Δεν πρέπει να ξεχνάει ο υποψήφιος πελάτης ότι ένα φωτοβολταϊκό σύστημα είναι ένας σταθμός παραγωγής ενέργειας στον οποίο αναπτύσσονται επικίνδυνες τάσεις, δυνητικά θανατηφόρες για τον άνθρωπο. Επιπρόσθετα, η συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας έχει οφέλη για την μακροχρόνια οικονομική απόδοση της επένδυσης του πελάτη, καθώς έτσι προστατεύονται όλα τα μέρη ενός Φ/Β συστήματος (inverter, φ/β panels, πίνακες, καλώδια) από την περίπτωση βλάβης ή σφάλματος λόγω εξωτερικών παραγόντων π.χ. πλήγμα από κεραυνό χωρίς να ακυρώνονται οι εργοστασιακές εγγυήσεις των κατασκευαστών.

Δευτερευόντως, η πιστοποίηση ενός Φ/Β συστήματος είναι κάτι που αναμένεται να απαιτείται στο μέλλον και από τις ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου να ασφαλίσουν ένα έργο καθώς θέλουν να είναι εξασφαλισμένες ότι δεν αποζημιώνουν για λάθη του εγκαταστάτη. Η ENERPAK φροντίζοντας πάντα για την ποιότητα των έργων της έχει κάνει πιστοποιήσεις των έργων της και έχοντας εμπιστοσύνη στην ποιότητα των αποτελεσμάτων της μπορεί να εγγυηθεί ότι τα έργα της μπορούν να περάσουν τις δοκιμασίες πιστοποίησης μετά από απαίτηση του πελάτη.

Εμπειρία

Τα προηγούμενα έργα ενός εγκαταστάτη υποδεικνύουν την ποιότητα της δουλειάς του. Είναι οι ιδιοκτήτες των προηγούμενων έργων ευχαριστημένοι με τις υπηρεσίες που τους προσφέρθηκαν; Παρουσιάστηκαν στην μέχρι τώρα διάρκεια λειτουργίας των έργων τυχόν προβλήματα ή βλάβες; Αν όντως παρουσιάστηκαν προβλήματα, ποιά ήταν η αιτία τους και κυρίως ποια ήταν η ανταπόκριση της εταιρείας; Τέλος, η οικονομική απόδοση του έργου ανταποκρίθηκε στην προσφορά που δόθηκε στον πελάτη; Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που πρέπει να κάνει ο υποψήφιος πελάτης σε κάποιον ήδη πελάτη της εταιρείας εγκατάστασης.

Μια εταιρεία που είναι σίγουρη για την ποιότητα των έργων της, όπως η ENERPAK, δέχεται με χαρά να φέρει σε επαφή τους υποψήφιους πελάτες της με οποιονδήποτε από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες των έργων της καθώς αυτοί είναι οι καλύτεροι διαφημιστές μας. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται μέσω των λογαριασμών, ότι οι οικονομικές αποδόσεις των έργων μας ξεπερνούν κατά πολύ τις αρχικές μας υποσχέσεις που περιλαμβάνονταν στις προσφορές των πελατών μας.

 

Παναγιώτης Κοταρίδης
Σύμβουλος φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων

 

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή