ECON -Economy, ecology, construction
ΔΟΜΗΣΗ

Οι αλλαγές στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με βάση τον νέο ελληνικό κανονισμό πυροπροστασίας των κτιρίων

21-11-2019

H Sto για πάνω από έξι δεκαετίες ασχολείται με την εξωτερική θερμομόνωση και είναι ο Παγκόσμιος Ηγέ­της και το σημείο αναφοράς της παγκόσμιας αγοράς Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης.

Πάνω από μία δεκαετία χρησιμοποιεί και αναπτύσσει την πιο εξελιγμένη τεχνολογία παραγωγής οργανικών επιχρισμά­των ώστε να διασφαλίζει πως η κλάση αντίδρασης στη φωτιά των οργανικών επιχρισμάτων της θα είναι Α2-s1,d0, δηλαδή μη αναφλέξιμα.

Τόσο για την Sto Γερμανίας, όσο και για την StoHellas η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πε­λατών και συνεργατών μας αποτελούσε πάντοτε την κορυφαία προτεραιότητα μας.

Πάνω από μια δεκαετία η πλειοψηφία των επιχρισμάτων που διαθέτουμε στην Ελληνική αγορά διαθέτουν αντίσταση στην φωτιά Α2-s1, d0, είναι δηλαδή μη αναφλέξιμα και δεν συ­νεισφέρουν σε περίπτωση πυρκαγιάς στην εξάπλωση της.

Με βάση τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού πυροπροστα­σίας των κτιρίων είναι πολλές οι περιπτώσεις εκείνες στις οποί­ες απαιτείται χρήση μη αναφλέξιμου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης, κατηγορίας Α2-s1, d0 κατά EN13501-1

Οι βασικότερες περιπτώσεις είναι εκείνες των “κτιρίων υπο­κατηγορίας Ε1 και Ε3 της χρήσης υγείας και κοινωνικής πρό­νοιας ή κτίρια με θεωρητικό πληθυσμό άνω των 1000 ατόμων ή κτίρια που στεγάζουν δημόσια και ιδιωτικά σχολεία” ( από­σπασμα απο των Νέο Κανονισμό πυροπροστασίας των κτιρίων: Πίνακας 15) όταν η απόσταση από τα διπλανά κτίρια ή από το όριο του οικοπέδου να είναι μικρότερη των 5 ή 10 μέτρων ανά­λογα την περίπτωση. Επίσης το ίδιο ισχύει και για όλα τα ψηλά κτίρια με ύψος άνω των 24 μέτρων ασχέτως της απόστασης από διπλανά κτίρια ή το όριο του οικοπέδου.

Όταν ο νέος Κανονισμός καθορίζει στον Πίνακα 15 την κατηγορία αντίδρασης στην φωτιά της εξωτερικής επένδυσης, τότε επιβάλλεται το σύνολο του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση του συστήματος (ΕΤΑ) να διαθέτει πιστοποιη­μένη αντίδραση στην φωτιά Α2 ή Β κ.ο.κ

Η Sto διαθέτει 4 επιλογές Συστημάτων εξωτερικής θερμο­μόνωσης είτε με χρήση θερμομονωτικών πλακών πετροβάμ­βακα είτε με χρήση θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης που υπερκαλύπτουν σε όλες τις περιπτώσεις τις απαιτήσεις του κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων.

Τα κορυφαία συστήματα με διογκωμένη πολυστερίνη:

StoTherm Classic και StoTherm Vario που επιτυγχάνουν τις κορυφαίες για την κατηγορία επιδόσεις αντίδρασης στην φωτιά Β-s1,d0 και Β-s2, d0 κατά EN13501-1 σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση του κάθε συστήματος (ΕΤΑ), που αποτελεί εγγύηση για την αξιοπιστία και την ποιότητα του συστήματος, και είναι απολύτως απαραίτητη για την νόμιμη κυκλοφορία και χρήση ενός συστήματος σε κατασκευές.

Τα προηγμένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με πετροβάμβακα:

StoTherm Classic S1 και StoTherm Mineral που επιτυγχά­νουν την κορυφαία επίδοση αντίδρασης στην φωτιά A2-s1,d0 κατά EN13501-1 σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση του κάθε συστήματος (ΕΤΑ), και ανεξάντλητο πλήθος διαφορετικών επιλογών επιχρισμάτων από την μεγάλη συλλογή των μη αναφλέξιμων επιχρισμάτων της Sto. Μάλιστα το StoTherm Classic S1 βραβεύτηκε το 2013 με το βραβείο καινοτομίας PLUS X AWARD για την καινοτομία, την υψηλή ποιότητα και την λειτουργικότητά του.

Είναι σαφές πως η πιστοποιημένη αντίσταση στην φωτιά σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (ΕΤΑ), για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και τα επιμέρους υλικά τους, απαιτείται υποχρεωτικά πλέον από τον Νόμο και πρέ­πει να ζητείται σε κάθε περίπτωση από τους επιβλέποντες και την πυροσβεστική σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Τα δημοφιλή οργανικά επιχρίσματα της Sto, όπως τα StoAr­mat Classic Plus, Stolit, StoSilco, StoSil και StoLotusan, προσφέρουν αντίδραση στην φωτιά A2-s1, d0 είναι δηλαδή μη αναφλέξιμα υλικά. Σύμφωνα με το ΕΝ13501-1 τα παραπάνω υλικά ΔΕΝ θα συνεισφέρουν στην εξάπλωση της φωτιάς ακόμα και σε συνθήκες πυρκαγιάς σε εξέλιξη (under conditions of a fully developed fire these products will not significantly contribute to the fire load and fire growth) σχηματίζοντας μια ασπίδα προ­στασίας από την φωτιά στις επιφάνειες που εφαρμόζονται.

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης StoΤherm εκτός της κορυφαίας αντίδρασης στη φωτιά παρέχουν ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά στις προσόψεις του κτιρίου προσφέροντας:

  • την κορυφαία αντοχή στον χρόνο
  • άριστη αντοχή στην ακτινοβολία UV και την γήρανση
  • εξαιρετική αντοχή σε κρούσεις και προστασία από ρωγμές
  • ελαστικότητα και αντοχή στις συστολοδιαστολές
  • πολύ υψηλή διαπνοή μέσω των επιχρισμάτων τους
  • προστασία από μούχλα, άλγη και μύκητες

Είμαστε ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι που οι πελάτες και συνεργά­τες μας απολαμβάνουν την κορυφαία προστασία των συστημά­των StoTherm που έχουν εφαρμόσει και μπορούν χωρίς καμιά επιπλέον προσπάθεια να συνεχίσουν και στο μέλλον.

Η αποδε­δειγμένη ποιότητα και αντοχή των συστημάτων StoTherm δο­κιμάστηκαν και κέρδισαν για μια ακόμα φορά την εκτίμηση του τεχνικού κόσμου και των ιδιοκτητών στις καταστροφικές πυρκα­γιές των τελευταίων ετών στην χώρα μας.

Δέσμευση μας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τα ίδια κο­ρυφαία υλικά και συστήματα και στο μέλλον.

Πηγή:profilnet.gr

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή