ECON -Economy, ecology, construction
ΑΡΘΡΑ

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς

01-09-2009

Τον Απρίλιο του 2007 παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η πρώτη φάση του Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών, το οποίο καταρτίστηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και έθεσε τις βασικές αρχές για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών που εγκαθίστανται στην ελληνική επικράτεια, συνολικής ισχύος 640 μεγαβάτ (MWp) για σταθμούς που συνδέονται με το Σύστημα (ηπειρωτικό δίκτυο) και συνολικής ισχύος 200 MWp, για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Το πλαφόν αυτό που ετέθη συνοδεύτηκε από μια μεθοδολογία επιμερισμού της αιτούμενης ισχύος, κάτι που οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στην ακύρωση χιλιάδων επενδύσεων. Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων (περίπου 8.000 με συνολική αιτούμενη ισχύ 3.700 MWp), η ΡΑΕ (www.rae.gr) πάγωσε τον Οκτώβριο του 2007 τις αιτήσεις για έργα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Τον Ιανουάριο του 2009, το Κοινοβούλιο ψήφισε το Ν. 3734/09, ο οποίος προσπάθησε να θεραπεύσει μερικές από τις αδυναμίες των προηγούμενων ρυθμίσεων. Συγκεκριμένα, ο νέος νόμος κατάργησε το πλαφόν των 840 MWp που είχε τεθεί άτυπα από τη ΡΑΕ και μαζί του και τον επιμερισμό ισχύος που θα ίσχυε για τις παλιές αιτήσεις και θα οδηγούσε σε ακύρωση χιλιάδων έργων. Έδωσε έτσι μια ανάσα ζωής σε χιλιάδες επενδυτές. Ταυτόχρονα όρισε ένα χρονοδιάγραμμα για την διεκπεραίωση της πρώτης φάσης αδειοδότησης που αφορά τη ΡΑΕ. Λέει συγκεκριμένα ότι “οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής από  φωτοβολταϊκούς σταθμούς και για έκδοση απόφασης εξαίρεσης, αξιολογούνται και εξετάζονται αντίστοιχα, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 και 4 του Ν.3468/2006, μέχρι την 28-2-2009 όσες έχουν υποβληθεί έως και την 31-5-2007, μέχρι την 30-4-2009 όσες έχουν υποβληθεί έως και 30-6-2007 και μέχρι την 31-12-2009 όσες έχουν υποβληθεί έως 29-02-2008”. Προσοχή στη λεπτομέρεια. Δεν λέει ότι οι άδειες θα δοθούν μέχρι τα τέλη του 2009, αλλά ότι η ΡΑΕ θα έχει κάνει την τυπική δουλειά και θα έχει στείλει τους φακέλους στις Περιφέρειες για τα περαιτέρω στις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Αν οι Περιφέρειες και οι Νομαρχίες αργήσουν να απαντήσουν, θα αργήσει και η χορήγηση της τελικής άδειας.

Μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2009, η ΡΑΕ είχε χορηγήσει συνολικά περί τα 300 MWp σε άδειες παραγωγής και εξαιρέσεις. Η μόνη γεωγραφική περιοχή για την οποία δεν έχει ανοίξει ακόμη κάποιος κύκλος για υποβολή αιτήσεων είναι τα λεγόμενα διασυνδεδεμένα νησιά (π.χ. Ιόνια, Σποράδες). Κάτι τέτοιο προβλέπεται να γίνει εντός του 2009. Εντός του 2009 αναμένεται ακόμη να δοθούν και οι εξαιρέσεις στα μη διασυνδεδεμένα νησιά μετά από πολύμηνες καθυστερήσεις. Στην περίπτωση της Κρήτης οι εξαιρέσεις δόθηκαν τον Αύγουστο του 2008 αλλά εκκρεμεί ακόμη η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για εκατοντάδες αιτήσεις.

Ο νέος νόμος 3734/09 περιγράφει ακόμη την πρόθεση του ΥΠΑΝ να ετοιμάσει μία κοινή υπουργική απόφαση (μαζί με το ΥΠΕΧΩΔΕ) για την παροχή ειδικών κινήτρων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κτίρια (οικιακοί καταναλωτές και εμπορικές-βιομηχανικές εφαρμογές). Ήδη το ΥΠΑΝ έχει επεξεργαστεί τις λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου, μόνο που η υλοποίησή του απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη, όχι μόνο του ΥΠΕΧΩΔΕ (για την απλοποίηση των διαδικασιών), αλλά και του Υπουργείου Οικονομικών για να απαλλαγούν οι οικιακοί καταναλωτές από το βραχνά του ανοίγματος βιβλίων στην εφορία προκειμένου να πουλάνε ενέργεια στο δίκτυο. Για τις εγκαταστάσεις σε κτίρια θα ισχύσουν διαφορετικές τιμές πώλησης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας.


Τα νέα κίνητρα και διαδικασίες

Α. ΚΙΝΗΤΡΑ


1. Ενίσχυση της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας

Η παραγόμενη ηλιακή ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο έναντι μίας τιμής που καθορίζεται από το νόμο. Ο Ν. 3734/09 καθόρισε νέες τιμές πώλησης για την παραγόμενη ηλιακή κιλοβατώρα και ξεκαθάρισε ότι οι τιμές αυτές θα είναι εγγυημένες για μια 20ετία για αυτόν που υπογράφει την αντίστοιχη σύμβαση αγοροπωλησίας με τον ΔΕΣΜΗΕ ή τη ΔΕΗ κατά περίπτωση. Επιλύει λοιπόν το θέμα του “10+10” του παλιού νόμου, το οποίο κάποιοι κακοπροαίρετοι δεν ήθελαν να εκλάβουν ως 20 εγγυημένα χρόνια, αλλά έδιναν τις δικές τους αυθαίρετες ερμηνείες. Αν και το θέμα του “10+10” θα μπορούσε να βρει μελλοντικά λύση στα δικαστήρια, καλό είναι ότι πλέον ξεκαθαρίζεται μια και καλή, και αυτό πιστώνεται στα θετικά του νέου νόμου.
Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει τις νέες τιμές πώλησης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας. Σημειωτέον ότι οι τιμές αυτές αναπροσαρμόζονται ετησίως (προς τα πάνω) με το 25% του πληθωρισμού της περασμένης χρονιάς. Αν δηλαδή κάποιος υπέγραψε με τον ΔΕΣΜΗΕ συμφωνώντας μία βασική ταρίφα 45 λεπτών ανά κιλοβατώρα για 20 χρόνια, και υποθέτοντας ότι ο πληθωρισμός είναι π.χ. 3%, την πρώτη χρονιά θα πάρει 45 λεπτά την κιλοβατώρα, την δεύτερη 45,34 λεπτά, κ.ο.κ.


Όπως βλέπουμε από τον πίνακα, οι τιμές για τους νεοεισερχόμενους μεταβάλλονται ανά εξάμηνο ξεκινώντας από τον Αύγουστο του 2010. Στη συνέχεια μεταβάλλονται κατά 10% περίπου ετησίως, λαμβάνοντας υπόψη τις χαμηλότερες τιμές των φωτοβολταϊκών που αναμένονται την περίοδο εκείνη (ώστε εν τέλει οι αποδόσεις της επένδυσης να μένουν πάνω κάτω σταθερές). Αντίστοιχη απομείωση προβλέπεται και στις νομοθεσίες άλλων χωρών (π.χ. Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, κ.λπ). Βέβαια, υπάρχει μία κρίσιμη λεπτομέρεια στο νέο νόμο, η οποία ευνοεί τους επενδυτές. Ο επενδυτής κλειδώνει την ταρίφα τη στιγμή που υπογράφει σύμβαση με τον ΔΕΣΜΗΕ (ή τη ΔΕΗ αντίστοιχα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά). Στη συνέχεια, έχει 18 επιπλέον μήνες να ολοκληρώσει το έργο και να απολαύσει αυτή την ταρίφα. Αν για οποιοδήποτε λόγο καθυστερήσει και το φωτοβολταϊκό σύστημα μπει σε λειτουργία μετά την πάροδο του 18μηνου, θα λάβει την ταρίφα που θα ισχύει τότε. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Αν, για παράδειγμα, κάποιος υπογράψει με τον ΔΕΣΜΗΕ τον Ιούλιο του 2010 (π.χ. για 45 λεπτά την κιλοβατώρα) και ολοκληρώσει το έργο τον Νοέμβριο του 2011 (16 μήνες μετά) θα λάβει τελικά 45 λεπτά. Αν ολοκληρώσει το έργο τον Μάρτιο του 2012 (20 μήνες μετά), θα λάβει 37,553 λεπτά την κιλοβατώρα.

2. Επιδότηση από τον αναπτυξιακό νόμο

Οι επιδοτήσεις σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ανέρχονται σε
20-40% του συνολικού κόστους της επένδυσης ανάλογα με την περιοχή και το εταιρικό σχήμα που πραγματοποιεί την επένδυση. Σημειώνουμε ότι το ελάχιστο ύψος του προϋπολογισμού μιας επένδυσης πρέπει να είναι 100.000 € προκειμένου να μπορεί να επιδοτηθεί από τον αναπτυξιακό νόμο.

Η τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου (Ν.3752/09) προβλέπει ότι όταν ξαναρχίσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στη ΡΑΕ, τα έργα με ισχύ άνω των 2 MWp δεν θα δικαιούνται επιδότησης από τον αναπτυξιακό. Αντίθετα, δεν υπάρχει όριο για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Α    
Περιλαμβάνει τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, πλην των Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και των νησιών των Νομών αυτών που εντάσσονται στην Περιοχή Β΄.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Β    
Περιλαμβάνει τις Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.) και τα νησιά των Νομών της Γεωγραφικής Ζώνης Α’, τους Νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων), τους Νομούς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδων, Δωδεκανήσου), τους Νομούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου), τους Νομούς της Περιφέρειας Κρήτης (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων), τους Νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας), τους Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς), καθώς και τους Νομούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας).

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ    
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου), τους Νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας),  τους Νομούς της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάμου), τους Νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Λακωνίας,  Μεσσηνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας), καθώς και τους Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας).

Προϋποθέσεις για υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό

•    Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων
•    Άδεια παραγωγής ή εξαίρεση
•    Προσφορά Σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού με το Δίκτυο
•    Πιστοποιητικό ISO κατασκευαστή
•    Άδεια εγκατάστασης (για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος >150 kWp)


Τα οικονομικά των φωτοβολταϊκών
Ενώ όλοι σχεδόν προβληματίζονται για το αρχικό κόστος της επένδυσης σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, ελάχιστοι αναρωτιούνται ποια θα είναι τα πραγματικά λειτουργικά κόστη κατά την εικοσάχρονη και πλέον λειτουργία του. Αναλύουμε παρακάτω τα κόστη αυτά, που δείχνουν ότι μία επένδυση σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο δεν εγγυάται “εύκολο και γρήγορο” πλουτισμό όπως διατείνονται κάποιοι, αλλά αποτελεί μια σοβαρή επένδυση με μακροχρόνια προοπτική και προσπάθεια.

Πόσο κάνει;
Παρόλο που μία μονοσήμαντη απάντηση είναι παρακινδυνευμένη (δεν είναι όλα τα προϊόντα ίδια), δίνουμε κάποιες τάξεις μεγέθους για να έχει κανείς μια ιδέα.

Κόστος εξοπλισμού και εγκατάστασης για φωτοβολταϊκό πάρκο: ως τάξη μεγέθους και μόνο, αναφέρουμε πως το κόστος είναι περί τα 4,5 €/Wp. Με άλλα λόγια, μια επένδυση σε ένα φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 100 kWp είναι της τάξης των 450.000 €. Αν σκοπεύει να βάλει κανείς σύστημα παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου (tracker), θα πρέπει να υπολογίσει ένα 20% παραπάνω στα κόστη του εξοπλισμού.

Να σημειώσουμε εδώ ότι ο επενδυτής μπορεί να απαλλαγεί από την καταβολή ΦΠΑ για τον εξοπλισμό. Την απαλλαγή την δίνει η αρμόδια εφορία στην οποία υπάγεται.
Λειτουργικά κόστη φωτοβολταϊκών σταθμών
Τα λειτουργικά κόστη ενός φωτοβολταϊκού σταθμού περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Κόστος συντήρησης (O&M)
  • Κόστος ασφάλισης (υποχρεωτικό για τη δανειοδότηση του έργου)
  • Κόστος φύλαξης (συμβόλαιο με εταιρία security, υποχρεωτικό για τη δανειοδότηση του έργου σε περίπτωση    εγκατάστασης σε αγροτεμάχιο)
  • Διοικητικά κόστη (λογιστήριο, δημοσίευση ισολογισμών σε περίπτωση ΑΕ και ΕΠΕ, τηλεφωνικά τέλη για αυτόματη    αποστολή δεδομένων σε ΔΕΣΜΗΕ-ΔΕΗ)
  • Κόστη προσωπικού (π.χ. επιστάτη στην περίπτωση μεγάλων φωτοβολταϊκών σταθμών ή κόστη καθαρισμού των    πλαισίων)


Προφανώς, τόσο το μέγεθος του σταθμού όσο και το εταιρικό σχήμα και ο τόπος εγκατάστασης επηρεάζουν τα παραπάνω κόστη. Σε γενικές γραμμές, τα παραπάνω κόστη κυμαίνονται συνήθως από 0,5% έως 1,5% του συνολικού κόστους της επένδυσης ετησίως.

Εγγυήσεις καλής λειτουργίας
Τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά διαθέτουν κατά τεκμήριο τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Συγκεκριμένα, τα κρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές CEC 503 ή ΕΝ 61215 ή IEC 61215 ή ισοδύναμες, ενώ τα thin-film την προδιαγραφή IEC 61646 ή ισοδύναμες. Φωτοβολταϊκά που δεν συνοδεύονται από τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά.

Οι κατασκευαστές δίνουν συνήθως τις εξής εγγυήσεις για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια:
-    2-5 χρόνια εγγύηση για το προϊόν.
-    10-12 χρόνια εγγύηση για το ότι θα αποδίδει πάνω από το 90% της ονομαστικής του ισχύος.
-    20-25 χρόνια εγγύηση για το ότι θα αποδίδει πάνω από το 80% της ονομαστικής του ισχύος.

Η τυπική εγγύηση των αντιστροφέων είναι συνήθως 2-5 χρόνια. Αν ο σχεδιασμός του συστήματος γίνει με τη χρήση πολλών μικρών αντιστροφέων, η εγγύηση αυτή είναι αρκετή γιατί το κόστος αντικατάστασής τους σε περίπτωση βλάβης είναι μικρό. Αν χρησιμοποιηθούν μεγάλοι κεντρικοί αντιστροφείς, τότε συνήθως η αγορά τους συνοδεύεται και από συμβόλαιο καλής λειτουργίας για 20 χρόνια. Και οι δύο φιλοσοφίες σχεδιασμού είναι αποδεκτές αφού παρουσιάζουν διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και επαφίεται πλέον στην κρίση του επενδυτή να αποφασίσει ποιο δρόμο θα ακολουθήσει.

Για την αποφυγή πιθανών προβλημάτων αντοχής και στατικότητας των βάσεων στήριξης, καλό είναι να χρησιμοποιηθούν τυποποιημένες βάσεις στήριξης που πληρούν προδιαγραφές αντοχής και στατικότητας κατά DIN 1055, Eurocode 9 part 1.1 ή ισοδύναμες.

Συνήθως τα συμβόλαια καλής λειτουργίας του συστήματος είναι διετή, αλλά μπορεί κανείς να τα παρατείνει για τουλάχιστον 10 χρόνια. Η on-line παρακολούθηση του συστήματος και το remote monitoring (που συνήθως είναι προαιρετικά) διασφαλίζουν συνεχή έλεγχο ώστε το σύστημα να αποδίδει πάντα τα αναμενόμενα και να υπάρχει άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση που δεν συμβαίνει αυτό. Ένα τέτοιο συμβόλαιο βέβαια, ανεβάζει τα λειτουργικά κόστη του συστήματος.
 

Φωτοβολταϊκά σε κτίρια
Ένας μικρός πρακτικός οδηγός


Τι το ιδιαίτερο έχουν τα φωτοβολταϊκά;

Τα φωτοβολταϊκά μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια. Την ενέργεια αυτή μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε στο σπίτι ή την επιχείρησή μας ή ακόμη και να την πουλήσουμε στο δίκτυο έναντι μιας συμφέρουσας τιμής που είναι εγγυημένη από το νόμο.

Η ηλιακή ενέργεια που πέφτει σε ένα τετραγωνικό μέτρο κάθε χρόνο ισοδυναμεί με ένα βαρέλι πετρέλαιο.

Τα φωτοβολταϊκά έχουν μια σειρά από πλεονεκτήματα:

•    μηδενική ρύπανση
•    αθόρυβη λειτουργία
•    αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής
•    απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίμων για τις απομακρυσμένες περιοχές
•    δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες
•    ελάχιστη συντήρηση

Τα φωτοβολταϊκά συνεπάγονται σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία. Οφέλη για τον καταναλωτή, για τις αγορές ενέργειας και για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μπορώ να απαλλαγώ από τη ΔΕΗ αν στραφώ στην ηλιακή ενέργεια;
Ναι, αλλά δεν είναι απαραίτητο, ούτε σκόπιμο τις περισσότερες φορές. Ας δούμε γιατί.

Υπάρχουν δύο τρόποι να χρησιμοποιήσει κανείς τα φωτοβολταϊκά. Σε συνεργασία με το δίκτυο της ΔΕΗ ή ανεξάρτητα από αυτό.

1. Ένα σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού με φωτοβολταϊκά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το δίκτυο της ΔΕΗ (διασυνδεδεμένο σύστημα). Στην περίπτωση αυτή, πουλάει κανείς το ηλιακό ρεύμα στο δίκτυο έναντι μιας ορισμένης από το νόμο τιμής και συνεχίζει να αγοράζει ρεύμα από τη ΔΕΗ όπως και σήμερα για να καλύψει τυχόν ανάγκες του. Έχει δηλαδή ένα διπλό μετρητή για την καταμέτρηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας.

2. Εναλλακτικά, μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μπορεί να αποτελεί ένα αυτόνομο σύστημα που να καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών ενός κτιρίου ή μιας επαγγελματικής χρήσης. Για τη συνεχή εξυπηρέτηση του καταναλωτή, η εγκατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια μονάδα αποθήκευσης (μπαταρίες) και διαχείρισης της ενέργειας.
 
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο είναι εξαιρετικά προβλέψιμη. Αυτό που ενδιαφέρει, είναι πόσες κιλοβατώρες θα μας δώσει το σύστημά μας σε ετήσια βάση. Σε γενικές γραμμές, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην Ελλάδα παράγει κατά μέσο όρο ετησίως περί τις 1.150-1.400 κιλοβατώρες ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ. Προφανώς στις νότιες και πιο ηλιόλουστες περιοχές της χώρας ένα φωτοβολταϊκό παράγει περισσότερο ηλιακό ηλεκτρισμό απ’ ότι στις βόρειες.


Συμφέρει η ηλιακή ενέργεια;
Ναι, στις περιπτώσεις εκείνες όπου παρέχονται κίνητρα και υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική στήριξης της ηλιακής τεχνολογίας. Όταν, για παράδειγμα, παρέχεται ενισχυμένη τιμή της πωλούμενης ηλιακής κιλοβατώρας (όπως ισχύει πλέον και στη χώρα μας), τότε, ο καταναλωτής όχι μόνο κάνει απόσβεση της επένδυσης αλλά έχει και ένα λογικό κέρδος από την παραγωγή και τροφοδοσία καθαρής πράσινης ενέργειας στο δίκτυο. Σύμφωνα με το νόμο μπορείτε να πουλήσετε στο δίκτυο την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια προς 0,45 € ανά κιλοβατώρα (και 0,50 € ανά κιλοβατώρα στα νησιά με αυτόνομο δίκτυο).

Στις περιπτώσεις πάλι των αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων σε εφαρμογές εκτός δικτύου, η ανταγωνιστική τεχνολογία είναι οι πανάκριβες στη λειτουργία τους, θορυβώδεις και ρυπογόνες ηλεκτρογεννήτριες, οπότε τα φωτοβολταϊκά είναι μια συμφέρουσα εναλλακτική λύση.
Πόσο ισχυρό πρέπει να είναι ένα φωτοβολταϊκό σύστημα για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του σπιτιού μου;
Αν έχετε επιλέξει ένα διασυνδεδεμένο σύστημα, η ερώτηση αυτή είναι χωρίς νόημα. Το πόσης ισχύος θα είναι το φωτοβολταϊκό σύστημα εξαρτάται μόνο από δύο παραμέτρους. Τη διαθέσιμη επιφάνεια στο κτίριο ή το οικόπεδό σας για να εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά και τα χρήματα που είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε. Θα μπορούσατε π.χ. να βάλετε ένα σύστημα που καλύπτει μόλις το 10% των αναγκών σας (αν έχετε λίγο χώρο και χρήματα) ή και να υπερκαλύψετε πολλές φορές τις ανάγκες σας (πουλώντας πράσινη ενέργεια στο δίκτυο).

Στην περίπτωση των αυτόνομων εφαρμογών, δεν υπάρχει μονοσήμαντη απάντηση. Θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με μια εταιρία που εγκαθιστά φωτοβολταϊκά, να περιγράψετε τις ανάγκες σας και το προφίλ της κατανάλωσης ενέργειας που έχετε και να πάρετε μια προσφορά. Κι αυτό γιατί, το ίδιο σπίτι θα έχει πολύ διαφορετικές ενεργειακές ανάγκες αν χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία ή ως εξοχικό, ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται, τον αριθμό των ατόμων και τις ώρες που μένουν εκεί, ακόμα και τις συνήθειές τους. Η εταιρία που θα σας εγκαταστήσει το φωτοβολταϊκό σύστημα θα πρέπει να υπολογίσει τη βέλτιστη ισχύ ώστε να καλύψετε με ασφάλεια τις ανάγκες σας χωρίς να μπείτε σε περιττά έξοδα.

Τα φωτοβολταϊκά μπορούν να τοποθετηθούν σε οικόπεδα, στέγες (επίπεδες και κεκλιμένες) ή και σε προσόψεις κτιρίων. Παρέχονται σε διάφορα μεγέθη και μπορούν π.χ. να υποκαταστήσουν τμήμα μιας κεραμοσκεπής (μειώνοντας αντίστοιχα το κόστος) ή τα υαλοστάσια σε μία πρόσοψη. Μπορούν επιπλέον να παίξουν και το ρόλο σκιάστρων πάνω από παράθυρα (βοηθώντας έτσι και στη μείωση των εξόδων για επιπλέον κλιματισμό).

Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ - www.helapco.gr). Εκεί θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά, την ισχύουσα νομοθεσία και τις διαδικασίες, τα παρεχόμενα κίνητρα, καθώς και μία λίστα εταιριών που κατασκευάζουν, εμπορεύονται και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα.

Ο ΣΕΦ πιέζει τους αρμόδιους φορείς ώστε να διευκολυνθούν οι εφαρμογές φωτοβολταϊκών και να αρθούν τα όποια εμπόδια υπάρχουν σήμερα. Παράλληλα επιβάλλει όρους και προδιαγραφές στα μέλη του ώστε να παρέχουν εξοπλισμό και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυήσεις προς τους καταναλωτές.

 

Στέλιος Ψωμάς
Συμβούλος σε θέματα
Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή