ECON -Economy, ecology, construction
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ΦΕΚ το χρονοδιάγραμμα για την λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας - Τα βήματα μέχρι την έναρξη στις 30 Ιουνίου

30-01-2020

Υπεγράφη και δημοσιεύθηκε ήδη σε ΦΕΚ το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας , δηλαδή, των αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης, όπως προβλέπονται στο ν. 4425/2016 (Α' 185).

Ειδικότερα, με την απόφαση που υπεγράφη από τον Υφυπουργό Γεράσιμο Θωμά στις 23 Ιανουαρίου 2020 – γίνεται αποδεκτή η κοινή εισήγηση του ΑΔΜΗΕ ως Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και της εταιρείας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) Α.Ε., ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας και καθορίζεται δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υποχρεώσεών τους, σε συνεργασία με την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε., ως Φορέα Εκκαθάρισης, κατά τις διατάξεις του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄ 185), ως ισχύει, για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Αγοράς Εξισορρόπησης, καθώς και διαδικασία διαπίστωσης της υλοποίησης των σχετικών ενεργειών.

Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

Α) Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του ν. 4425/2016, ως ισχύει, εισηγήσεων επί των Κανονισμών, Κωδίκων, Εγχειριδίων, μεθοδολογιών, καθώς και των τεχνικών αποφάσεων προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τίθεται η 31 Ιανουαρίου 2020, εκτός των κατωτέρω εισηγήσεων, για τις οποίες ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Για την υποβολή, από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, της εισήγησης περί τροποποιήσεως του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), σε συνέχεια των διατάξεων του ν. 4425/2016, ως ισχύει, τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 15 Φεβρουαρίου 2020.

β) Για την υποβολή, από την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. σε συνεργασία με την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, της εισήγησης επί του Κανονισμού Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης και των σχετικών με θοδολογιών, τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 31 Μαρτίου 2020.

γ) Για την υποβολή, από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, της εισήγησης περί τροποποιήσεως του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (απόφαση ΡΑΕ 1090/2018 ΦΕΚ Β΄ 5910/2018), σε συνέχεια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4425/2016, ως ισχύει, για την ανάθεση της εκκαθάρισης των συναλλαγών στην Αγορά Εξισορρόπησης, στην Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε., καθώς και των σχετικών μεθοδολογιών, τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 31 Μαρτίου 2020.

Β. Καταληκτική ημερομηνία για την σύναψη των απαιτούμενων συμβάσεων μεταξύ των ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΕΧΕ Α.Ε. και του Φορέα Εκκαθάρισης για τη λειτουργία των ανωτέρω Αγορών, τίθεται η 31 Μαρτίου 2020.

Γ. Καταληκτική ημερομηνία για την πραγματική εφαρμογή των συστημάτων λειτουργίας των ανωτέρω Αγορών μεταξύ των ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΕΧΕ Α.Ε., του Φορέα Εκκαθάρισης και των Συμμετεχόντων, τίθεται η 01 Μαρτίου 2020εκτός της πραγματικής εφαρμογής των συστημάτων λειτουργίας της Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης μεταξύ των ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Φορέα Εκκαθάρισης και των Συμμετεχόντων, για την οποία τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 1 Μαΐου 2020. Στη φάση αυτή θα διεξαχθούν μεμονωμένες δοκιμές των ανωτέρω φορέων με τους Συμμετέχοντες.

Δ. Καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη δοκιμών προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας όλων των συστημάτων των Αγορών μεταξύ ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΕΧΕ Α.Ε., Φορέα Εκκαθάρισης και των Συμμετεχόντων των Αγορών, τίθεται η 10 Απριλίου 2020, εκτός της έναρξης δοκιμών προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας των συστημάτων της Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης μεταξύ των ΑΔΜΗΕ Α.Ε., του Φορέα Εκκαθάρισης και των Συμμετεχόντων, για την οποία τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 15 Μαΐου 2020. Για τις κοινές δοκιμές θα υποβληθούν στο ΥΠΕΝ και θα γνωστοποιηθούν στους Συμμετέχοντες, το αργότερο έως και την 28 Φεβρουαρίου 2020 και έως την 20 Απριλίου 2020, αντίστοιχα, λεπτομερή προγράμματα δοκιμών. Έκαστο πρόγραμμα δοκιμών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει προδιαγραφεί από τους φορείς κατά τις τακτικές εβδομαδιαίες αναφορές τους προς το ΥΠΕΝ και ενδεικτικά θα περιλαμβάνει:

  1. Υποβολή εντολών των Συμμετεχόντων σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στους αντίστοιχους Κανονισμούς των Αγορών

  2. Επίλυση των Αγορών

  3. Παραγωγή και δημοσίευση αποτελεσμάτων

  4. Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των ΕΧΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Φορέα Εκκαθάρισης και Συμμετεχόντων των Αγορών Ε. Καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη διεξαγωγής δοκιμής συνεχούς προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας των συστημάτων των Αγορών (dry runs), τίθεται η 15 Μαΐου 2020.

ΣΤ. Καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης (Go-Live), τίθεται η 30 Ιουνίου 2020

Από το δεύτερο μέρος της εισήγησης παραθέτουμε τις εξής ημερομηνίες:

Γ. Η έναρξη πραγματικής εφαρμογής των συστημάτων λειτουργίας των ανωτέρω Αγορών μεταξύ των ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΕΧΕ Α.Ε., του Φορέα Εκκαθάρισης και των Συμμετεχόντων των Αγορών, αποδεικνύεται από την σύνταξη δήλωσης τεχνικής ετοιμότητας που θα προσδιορίζει ημερομηνία έναρξης έως και την 01 Μαρτίου 2020. Ειδικά η έναρξη πραγματικής εφαρμογής των συστημάτων λειτουργίας της εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης , αποδεικνύεται από την σύνταξη δήλωσης τεχνικής ετοιμότητας που θα προσδιορίζει ημερομηνία έναρξης έως και την 01 Μαΐου 2020. Οι φορείς υποβάλλουν τις ανωτέρω δηλώσεις στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ.

Οι φορείς επίσης θα υποβάλουν στο ΥΠΕΝ σχετικές αναφορές ολοκλήρωσης των ανωτέρω σταδίων δοκιμών εντός του χρονικού διαστήματος 23 έως 27 Μαρτίου 2020 και 11 έως 15 Μαΐου 2020, αντίστοιχα.

Δ. Για τη διαπίστωση της έναρξης δοκιμών προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας όλων των συστημάτων των Αγορών μεταξύ ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΕΧΕ Α.Ε., Φορέα Εκκαθάρισης και των Συμμετεχόντων των Αγορών, οι ανωτέρω φορείς θα υποβάλουν στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ σχετική αναφορά - δήλωση τεχνικής ετοιμότητας που θα προσδιορίζει ημερομηνία έναρξης των δοκιμών μέχρι και την 10 Απριλίου 2020. Ειδικά η έναρξη δοκιμών προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας των συστημάτων εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης, αποδεικνύεται από την αναφορά - δήλωση τεχνικής ετοιμότητας που θα προσδιορίζει ημερομηνία έναρξης των δοκιμών μέχρι και την 15 Μαΐου 2020.

Οι φορείς επίσης θα υποβάλουν στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ σχετικές αναφορές ολοκλήρωσης του ανωτέρω σταδίου δοκιμών εντός του χρονικού διαστήματος 4 έως 8 Μαΐου 2020 και 18 έως 22 Μαΐου 2020, αντίστοιχα.

Ε. Για την διαπίστωση της έναρξης διεξαγωγής δοκιμής συνεχούς προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας των συστημάτων των Αγορών (dry runs), οι ανωτέρω φορείς θα υποβάλουν στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ σχετική αναφορά - δήλωση τεχνικής ετοιμότητας που θα προσδιορίζει ημερομηνία έναρξης των δοκιμών μέχρι και την 15 Μαΐου 2020. Οι φορείς επίσης θα υποβάλουν στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ τελική έκθεση τεχνικής και συμβατικής ετοιμότητας εντός του χρονικού διαστήματος 15 έως 19 Ιουνίου 2020.

ΣΤ. Για την διαπίστωση της έναρξης λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης, οι ανωτέρω φορείς θα υποβάλουν στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ σχετική αναφορά-δήλωση τεχνικής ετοιμότητας που θα προσδιορίζει ημερομηνία έναρξης λειτουργίας (go-live) των Αγορών μέχρι και την 30 Ιουνίου 2020.

Πηγή:energypress.gr 

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή