ECON -Economy, ecology, construction
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΕΝ: Τι αλλάζει στην αδειοδότηση των ΑΠΕ με τη νέα περιβαλλοντική νομοθεσία - Με το νέο καθεστώς και οι αιτήσεις που εκκρεμούν στη ΡΑΕ

27-02-2020

Σε παρουσίαση του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου που περιέχει τις διατάξεις για την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας των ΑΠΕ προχώρησε το ΥΠΕΝ.

Αναλυτικότερα, τονίζεται ότι με αυτό το νομοσχέδιο στοχεύεται η επίλυση χρόνιων προβλημάτων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αλλά και η απλοποίηση των διαδικασιών, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών. Επιπλέον, διευκολύνονται οι επενδύσεις στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης και εφαρμόζονται βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές για το περιβάλλον.

Οι 9 μεγάλες παρεμβάσεις του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου είναι:

  • Απλοποίηση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων
  • Απλοποίηση αδειοδότησης ΑΠΕ
  • Νέο ευρωπαϊκό μοντέλο διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
  • Αντιμετώπιση του προβλήματος των δασικών χαρτών
  • Ρυθμίσεις για τις οικιστικές πυκνώσεις
  • Ζωνοποίηση περιοχών Natura
  • Διαχείριση αποβλήτων
  • Επέκταση ανταποδοτικού τέλους για την πλαστική σακούλα
  • Χρηματοδότηση ιδιωτικών συνδέσεων (για τα αστικά λύματα)

Συγκεκριμένα σε ότι αφορά τις ΑΠΕ, υπογραμμίζονται τα εξής από την πλευρά του υπουργείου:

Το πρόβλημα: Η αδειοδότηση για έργα ΑΠΕ διαρκεί 3-4 έτη για φωτοβολταϊκά και 6-8 έτη για αιολικά. Μόνο για την Άδεια Παραγωγής, το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, χρειάζονται 18-24 μήνες μέχρι να εκδοθεί από τη ΡΑΕ (με απόφαση Ολομέλειας). 

ΛΥΣΗ: Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν στη Ρυθμιστική Αρχή άνω των 1.800 αιτήσεων (περίπου 29 GW) για έκδοση Άδειας Παραγωγής και αξιολογούνται ακόμα αιτήσεις του 2018. Σήμερα απαιτούνται 29 βήματα από την Άδεια Παραγωγής μέχρι τη Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος με το ΔΑΠΕΕΠ. Τα περιθώρια απλοποίησης και επιτάχυνσης είναι μεγάλα! 

Με τις παρεμβάσεις μας μειώνονται άμεσα οι χρόνοι αδειοδοτήσεων. Αντικαθιστούμε την Άδεια Παραγωγής με τη Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενώ δεν θα απαιτείται έκδοση απόφασης της Ολομέλειας της ΡΑΕ. Η Βεβαίωση θα προκύπτει μετά από μια σύντομη και αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου της αίτησης, με μείωση στο ελάχιστο των δικαιολογητικών που απαιτούνται. Το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο θα καταλαμβάνει τόσο τις νέες αιτήσεις όσο και τις εκκρεμείς, ώστε η εκκαθάριση των συσσωρευμένων εκκρεμών αιτήσεων να γίνεται σε χρονικό διάστημα λίγων μηνών. Άμεσα ορατά αποτελέσματα στους χρόνους έκδοσης των Βεβαιώσεων (λιγότερο από 6 μήνες).

Θεσπίζουμε νέα διαδικασία με ειδικό πληροφοριακό σύστημα. Δημιουργείται το Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑΠΕ που θα υποστηρίξει τη νέα διαδικασία αδειοδότησης. Θα επικοινωνεί με τα πληροφοριακά συστήματα των άλλων εμπλεκόμενων φορέων (πχ υπηρεσίες περιβάλλοντος) και τους Διαχειριστές Δικτύων (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ). Στο μεσοδιάστημα χρησιμοποιείται και αναβαθμίζεται το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ, ώστε να εκκαθαριστούν ταχύτερα οι εκκρεμείς αιτήσεις.

Επιπλέον, καταργούμε της υποχρέωσης καταβολής Τέλους Διατήρησης από 1.1.2020. Στο εξής εφάπαξ καταβολή Ειδικού Τέλους υπέρ ΕΛΑΠΕ (ευρώ/ΜW) για την έκδοση της Βεβαίωσης.

Υπάρχουν συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα για τους κατόχους της Βεβαίωσης, ώστε όσο «γρήγορα» αποκτούν το δικαίωμα για παραγωγή ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ τόσο «γρήγορα» να το χάνουν αν δεν προχωρούν την ωρίμανση του έργου τους. Η παρέμβαση συνοδεύει και λειτουργεί παράλληλα με την απλοποίηση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση. Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις στα επόμενα στάδια της διαδικασίας μέχρι τη Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος. Στόχος είναι στο τέλος του 2021 οι επενδύσεις σε ΑΠΕ να αδειοδοτούνται σε 2 χρόνια (+1 για εξαιρετικές περιστάσεις - Οδηγία 2018/2001).

Παράλληλα, αναφέρονται τα εξής αναφορικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση:

Απλοποίηση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων

Το πρόβλημα: Η έκδοση μιας περιβαλλοντικής άδειας είναι συχνά μια επώδυνη διαδικασία. Διότι ενώ ο νόμος προβλέπει την έκδοσή της σε μερικούς μήνες, μπορεί τελικά να χρειαστούν ακόμα και 6 έως 8 χρόνια. Έτσι οι επενδυτές καθίστανται έρμαια της γραφειοκρατίας και πολλές επενδύσεις τελικά δεν προχωρούν. Αντίστοιχο πρόβλημα υπάρχει και για τις διαδικασίες τροποποίησης και ανανέωσης των ΑΕΠΟ, που αντιστοιχούν στο 65% του όγκου αιτήσεων που εξετάζουν οι Περιβαλλοντικές Αρχές.

ΛΥΣΗ: Με το νομοσχέδιο αυτό απλοποιούμε τη διαδικασία έκδοσης περιβαλλοντικών όρων με τρεις τομές:

1η τομή: Σύντμηση των προθεσμιών σε 120 ημέρες, ενώ προβλέπουμε και την αυστηρή τήρησή τους.

2η τομή: Περιορίζονται σε 3 τα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Επιπλέον, προβλέπονται συνέπειες για την υπέρβαση των σχετικών προθεσμιών, αλλά και μέριμνα ώστε οι προθεσμίες του νόμου να μην «παγώνουν» σε καμία περίπτωση.

Στάδιο 1ο - Έλεγχος πληρότητας του φακέλου: με την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών ο φάκελος θεωρείται πλήρης.

Στάδιο 2ο - Γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών: με την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών οι γνωμοδοτήσεις θεωρούνται θετικές, συνεπώς δεν θα κωλύεται η συνέχιση της διαδικασίας.

Εξαίρεση θα αποτελούν οι ουσιώδεις γνωμοδοτήσεις (π.χ. αρχαιολογικών και δασικών) που όμως θα παραπέμπονται στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – ΚΕΣΠΑ (για έργα Α1) και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης - ΠΕΣΠΑ (για έργα Α2).

Η σύγκλιση του ΚΕΣΠΑ και του ΠΕΣΠΑ θα γίνεται εντός 20 ημερών και στη συνεδρίαση θα παρίσταται υποχρεωτικά και θα γνωμοδοτεί ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης της υπηρεσίας που δεν γνωμοδότησε εμπρόθεσμα. Η αλλαγή αυτή έχει τεράστια σημασία, καθώς σε αυτές τις υπηρεσίες υπήρχαν καθυστερήσεις από μήνες έως και χρόνια!

Στάδιο 3ο - Ενοποίηση των 3 σταδίων: της αξιολόγησης γνωμοδοτήσεων και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), σύνταξης ΑΕΠΟ και έκδοσης ΑΕΠΟ.

  • Με την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των 30 ημερών, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΝ (ή ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έργα Α2) θα υποχρεούται να προβεί στην έκδοση της ΑΕΠΟ.

3η τομή: Εισάγουμε στη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης τους Πιστοποιημένους Ιδιώτες Αξιολογητές.

Ο θεσμός αυτός είναι μία ευρέως διαδεδομένη διοικητική πρακτική, που προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία και εφαρμόζεται ήδη από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να διεκπεραιώνονται όλα τα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης από Πιστοποιημένους Ιδιώτες Αξιολογητές. Πρόκειται για εξειδικευμένους επιστήμονες, με αποδεδειγμένη εμπειρία, που εγγράφονται σε Μητρώο, με την πιστοποίηση των υπηρεσιών του ΥΠΕΝ. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και για την ενεργοποίηση του θεσμού των Πιστοποιημένων Περιβαλλοντικών Επιθεωρητών.

Απλοποίηση διαδικασίας τροποποίησης και ανανέωσης  περιβαλλοντικών όρων

Επεκτείνουμε, με το νομοσχέδιο αυτή, τη χρονική ισχύ των Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων από 10 σε 15 έτη.

Μέσω διαδικασίας screening - με υποβολή ενός απλοποιημένου φακέλου- η Περιβαλλοντική Αρχή μπορεί να κρίνει ποιες τροποποιήσεις είναι επουσιώδεις και ποιες ουσιώδεις.

Επίσης, θέτουμε σαφή κριτήρια για τη διάκριση μεταξύ ουσιωδών και επουσιωδών τροποποιήσεων (με Υπουργική Απόφαση). Στην περίπτωση των επουσιωδών τροποποιήσεων, προβλέπουμε μία ταχεία και απλοποιημένη διαδικασία για την έκδοση Απόφασης τροποποίησης ή ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων. Στην περίπτωση των ουσιωδών τροποποιήσεων, οι αναγκαίες γνωμοδοτήσεις θα περιορίζονται αυστηρώς στο αντικείμενο της τροποποίησης του έργου.

Προβλέπουμε ακόμη την εμπλοκή Πιστοποιημένων Ιδιωτών Αξιολογητών, με οφέλη όπως αυτά που προκύπτουν και στην αρχική διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 

Απλοποιούμε και επιταχύνουμε τη διαδικασία τροποποίησης ή ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων και παρέχουμε τη δυνατότητα παράτασης της διάρκειας ισχύος ΑΕΠΟ για έργα ή δραστηριότητες που διαθέτουν EMAS ή ISO.

Αναβάθμιση Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ)

Μία ακόμη σημαντική μεταρρύθμιση είναι ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου, ώστε να διεξάγονται όλα τα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ηλεκτρονικά.

Πηγή:energypress.gr

 

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή